Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.1.2010. 10:01
Slavenka Drakulić - Basne o komunizmu
 
Najnovija knjiga Slavenke Drakulić (Profil 2009) koja ima naslov "Basne o komunizmu- iz pera domaćih,divljih i egzotičnih životinja" donosi nam šest "basni" koje kroz priču životinja govore o komunizmu u Češkoslovačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Albaniji, Njemačkoj i naravno Jugoslaviji.

Svojim izvrsnim pripovjedačkih stilom i omiljenom i danas najaktualnijom temom "kritikom komunizma", koja ju je proslavila u inozemstvu, autorica nam razotkriva kako se i što u komunizmu radilo i mislilo.

No da bi priča bila prava basna, nedostaje "naravoučenije" odnosno pouka što se je moglo učiniti da bi se preživjelo 50 "mračnih" godina u kojima su nas uvjeravali u "svijetlu" budućnost.

Tema je aktualna i u našoj zemlji, u kojoj se čak katkada izjednjačava komunizam sa fašizmom, a osobito su u tome glasni bivši komunisti koji su sebe, ali i zemlju uspješno "pretvorili" u kapitalizam.


Autorica je spretno izbjegla moguću polemiku o komunizmu u Jugoslaviji kroz priču Titovog papagaja Kokija sa Brijuna koji više govori o Titu i Jovanki, nego o općim prilikama i neprilikama u našoj zemlji.

Knjiga je izvrsna i duhovita, treba je pročitati i zamisliti se nad njom.