Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.4.2021. 20:43
Jasenovac
 
Podsjetimo se na dan 22. travnja  1945. u Jasenovcu:

Pred sam kraj II. svjetskog rata, nakon 3 bombardiranja logora u ožujku i travnju 1945, komandant koncentracijskog logora Jasenovac Vjekoslav-Maks Luburić je 19. travnja dao naredbu da se ubiju svi zatvorenici i da se logor sravni sa zemljom i zapali kako bi se sakrili tragovi strašnih zločina.

21. travnja 1945. bilo je još samo oko 760 žena na životu u ženskom dijelu logora Jasenovac. Njih su ustaše odveli na obalu rijeke Save i poubijali. 

Istog su dana preostale muškarce (njih 1.061) zatvorili u jednu zgradu. Grupa zatvorenika : Ante Bakotić, Čedomil Huber, Dragutin Škrgatić, Pavao Kulaš, dr. Kostić i drugi su napravili plan proboja iz logora.

22. travnja na znak Ante Bakotića (koji je ubijen u toj akciji) su zatvorenici navalili, ubili nekoliko stražara i oteli im oružje. Svi su bježali prema ogradi na kojoj su bile prerezane žice, a ustaše su pucali sa svih strana. U toj je akciji ubijeno mnogo zatvorenika, ali su ipak neki uspjeli pobjeći i pridružiti se partizanima.

I grupa zatvorenika iz logora IV «Kožara» (njih 167) je 22. travnja organizirala proboj.   Oni su napali stražu, prerezali žice na ogradi logora, i podmetnuli požar u radionicu....

Ješua Abinun, jedan od preživjelih je opisao svoje spasavanje:

Tri smo se dana skrivali po šumi, a seljaci su nam donosili hranu. Treći dan su nas pozvali u selo i skuhali puru s toplim mlijekom. To je bio za nas praznik, a onda smo se priključili partizanima. Tog dana imao sam 48 kilograma i bio potpuno iscrpljen. Smješten sam u bolnicu u Lipiku, .......


 Svake godine na dan proboja iz Jasenovca, 22.travnja, održava se komemoracija žrtvama koncentracijskog logora Jasenovac.