Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.6.2021. 7:25
Menora, Osijek
 
Primili smo (ljubaznošću prof. Darka Fishera)glasilo Židovske općine u Osijeku "Menora" sa zanimljivim sadržajem.

Pod izvrsnim uredništvom Nives Beissmann ovaj je časopis  dobio suradnike, bogato je opremljen fotografijama, prati bogate aktivnosti Židovske općine u Osijeku, ali  i događanja u drugim zajednicama. 

SADRŽAJ
 • Nives Beissmann. Riječ urednice
 • Damir Lajoš: Riječ predsjednika Židovske općine Osijek
 • Aktivnosti ŽO Osijek  
 • Nives Beissmann: Europski dan židovske kulture
 • Nives Beissmann: Dani židovske kulture u Belišću
 • Ivana Šojat: Popravljanje svijeta mukotrpan je posao
 • Nives Beissmann: Roš Hašana za djecu
 • Darko Fisher: Otvaranje izložbe Priče Židova i Muzeja osobnih priča
 • Biljana Majnik ex Papo:Moj osvrt na Muzej osobnih priča
 • Senata Majić: O projektu Židovski Osijek, Senata 
 • Vesna Brezovac i Nives Beissmann: Talk show završne konferencije projekta Rediscover
 • Nives Beissmann: Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta
 • Damir Lajoš: Jom Hašoa, Damir Lajoš
 • Kičec Altmann: Sjećanja,
 • Rina Brumini: Židovsko groblje na Kozali
 • Dejana Tavas: Edukacije o holokaustu u inozemstvu
 • Darko Fisher : Obitelj Herzl iz Osijeka i Vinkovaca
 • Anđelko   Srđak: Feljton o Pragu, I. dio
 • Nada Valentić Recenzija: Žena u zlatu
 • Nives Beissmann: Intervju: Antonio Jakupčević
 • Raka Levi: Kviz – upoznaj svoje korene
 • Nives Beissmann: Recept: Falafeli
 • Obiteljske vijesti
 • Nives Beissmann: Zabavni kutak