Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.6.2021. 20:33
Poljska
 
Poland’s parliament passed a draft bill that will make it harder for Jews to recover property seized by the Nazi occupiers and kept by postwar communist rulers, in a move set to fuel tensions with Israel and the United States.

Poland was home to one of the world’s biggest Jewish communities until it was almost entirely wiped out by the Nazis during World War Two. Jewish former property owners and their descendants have been campaigning for compensation since the fall of communism in 1989.

P oljski parlament je donio zakon kojim se otežava Židovima da im se vrati imovina koja je oduzeta od nacista  i  poslije rata zadržana od komunista. To izaziva tenzije sa Izraelom i USA. Poljska je bila "dom" za jednu od najvećih židovskih zajednica u svijetu dok nije  gotovo potpuno izbrisana od nacista u Drugom svjetskom ratu. Židovski vlasnici imovine i njihovi potomci se bore za kompenzaciju od 1989. godine.