Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.6.2021. 20:44
Njemačka-USA dogovor
 
G ermany and the United States launched a new initiative aimed at stemming an alarming recent rise — particularly online — of antisemitism and Holocaust denial.

Njemačka i USA su potakle novu inicijativu zbog velikog i alarmantnog porasta  (osobito online) antisemitizma i negiranja Holokausta,  u posljednje vrijeme.

 Dvije vlade najavljuju dijalog o Holokaustu u nadi da će preokrenuti sadašnji trend antisemitizma koji se pojavio u vrijeme pandemije  kao i povodom  sukoba između Hamasa(Gaza) i Izraela.


Zadaća dijloga je razvoj edukacijskih materijala za prvenstveno omladinu, ali i druge, o zločinima nacista i njihovih suradnika.

 US sekretar Antony Blinken je doputova o Njemačku na sastanak s njemačkim ministrom Heiko Maasom i sa osobama koje su preživjele Holokaust.

Blinken je izjavio kako su  negiranje Holokausta i drugi oblici antisemitizma često  praćeni s homofobijom, ksenofobijom i rasizmom i drugim oblicima mržnje,  a u raznim  demonstracijama praćenim nasiljem. 

Maas je govorio o najnovijim "teorijama zavjere" na internetu i  napadima na sinagoge.