Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.6.2021. 21:15
Dogovor Holocaust Muzeja i Njemačke
 
Museum Statement on Formal Agreement between United States and Germany to Advance Holocaust Issues

The United States Holocaust Memorial Museum welcomes the historic announcement establishing a state-to-state dialogue on Holocaust issues by the US Department of State and the Federal Foreign Office of the Republic of Germany. 

United States Holocaust Memorial Museum
 pozdravlja povijesni dijalog  o pitanjima Holokausta između dvije države-  USA i Njemačke. Tim se dogovorom regulira bilateralni dijalog na višem vladinom nivou što će pomoći boljoj  koordinaciji na  mnoge  izazove koji  ugrožavaju  dugotrajno sjećanje na Holokaust. 

Porast antisemitizma i promjene   uspomene na Holokaust , upravo u vrijeme kada generacija preživjelih nestaje, daje još veći značaj ovoj suradnji između država.