Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.7.2021. 8:29
Nova knjiga
 
izašla je nova knjiga

Melita Švob:

Židovi u Hrvatskoj
Baza podataka Israživačkog i Dokumentacijskog Centra CENDO

Projekt:Upgrade of the Research and Documentation Centre Victim database


Knjiga ima 592 stranice, 37 slikovnih i 59 grafičkih priloga,  te tabele sa 17.893 imena iz 30 židovskih  općina Hrvatske.