Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.7.2021. 10:08
dijagnostika cancera
 

Israeli scientists aim to ‘see’ cancer in our blood

A new collaboration between an Israeli biotech company, Sight Diagnostics, and Shaare Zedek aims to provide early detection of blood cancers by analyzing images of blood cells.

By MAAYAN JAFFE-HOFFMAN   JULY 10, 2021 

A new collaboration between an Israeli biotech company and one of its hospitals aims to provide early detection of blood cancers by analyzing images of blood cells and using advanced artificial intelligence (AI) algorithms. Sight Diagnostics has announced a partnership with Jerusalem’s Shaare Zedek to differentiate between different types of atypical lymphocytes – malignant cancer-related lymphocytes and reactive lymphocytes that are fighting infectious diseases.

uspostavljena je nova suradnja između "Israeli biotech company" sa svojom bolnicom radi rane detekcije raka (krvi) pomoću analize krvnih stanica upotrebljavajući naprednu umjetnu inteligenciju  A1 algoritme.  

"Sight dijagnoza"  (dijagnoza promatranjem  stanica) je  napravljena u suradnji sa "Shaare Zedek"-  iz Jeruzalema kako bi razlikovala razne atipične limfocite- one koji su maligni od onih koji su reaktivni limfociti  koji se  bore  s infektivnim bolestima. Pri tome će se upotrijebiti oprema OLO koja može u minuti dati kompletnu CBC sliku iz samo dvije kapi  krvi. 

OLO stvara digitalnu verziju krvnog uzorka i daje više od 1.000 vrlo detaljnih slika iz samo jedne kapi krvi. Te se slike zatim interpretiraju upotrebom A1 algoritama. To je inovativna tehnologija koja osigurava morfološku analizu raznih tipova krvnih stanica i zapažanje malih morfoloških promjena za razlikovanje raznih tipova limfocita, što je važno jer maligni i reaktivni limfociti imaju slične karakteristike. 

Nalaženje malignih limfocita u krvi, što je ranije moguće,  može pomoći liječnicima da počinju  rano i uspješnije  liječenje krvnog karcinoma.