Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.7.2021. 7:39
Izrael
 
Israel’s Supreme Court upholds law declaring Israel nation-state of the Jewish people
JULY 9, 2021 

(JTA) — The Israeli Supreme Court upheld a controversial 2018 law that declared Israel the nation-state of the Jewish people.

In a 10-1 ruling issued Thursday, the court declared that the law was constitutional and does not negate the state’s democratic character. The lone dissenting judge was George Karra, the only Arab member of the court. The ruling rejected several petitions claiming the law damages Israel’s democratic character by degrading the rights of its Arab minority, which makes up about a fifth of the country. The law says the right of national self-determination in Israel is exclusive to Jews, though all citizens have full individual rights. It also says Hebrew is the official language of the country, while Arabic has “special status.”....

Izraelski Vrhovni sud je  obnovio kontroverzni zakon iz 2018 kojim se deklarira da je Izrael nacionalna država židovskog naroda. U izjavi  sud je kazao da je zakon "konstitucionalni" i ne negira demokratski karakter države. Jedini sudac koji se nije složio bio je George Karra, jedini arapski član suda. Odbijene su peticije koje su tvrdile da taj zakon narušava demokratski karakter i degradira prava arapske manjine (koja čini petinu zemlje). Zakon kaže da pravo na  odluku  o  svom statusu ( self-determination) u Izraelu imaju samo Židovi ali da svi građani imaju puna individualna prava. Zakon kaže da je hebrejski službeni jezik u zemlja, a da arapski ima "specijalni status"...