Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.7.2021. 18:07
Kanada
 
MONTREAL (JTA) — Amid an unprecedented number of antisemitic incidents in Canada, the government is set to spend more than $5 million to shore up the security of the nation’s Jewish community institutions.
Prime Minister Justin Trudeau made the announcement Wednesday at a special virtual national “summit” on antisemitism. Novi fond je dio vladinog programa za sigurnost  manjina koje su u riziku.

Zbog povećanog broja antisemitskih incidenata u Kanadi, vlada je odlučila  da će dati 5 milijuna dolara za sigurnost židovskih komunalnih institucija. O tome je izvijestio premijer Justin Trudeau na specijalnom virtualnom "summitu" o  antisemitizmu. U 2020 bilo je više od 2.600 antisemitskih incidenata a 44% njih bilo je povezano sa  Covid-19 pandemijom . Trudeau, koji je bio jedan od brojnih eminentnih  sudionika Samita, smatra da je to neprihvatljivo, te je imenovan posebni
poslanik za edukaciju o Holokaustu.

BY DAVID LAZARUS