Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.8.2021. 9:36
Čakovec
 

Primili smo poziv na važni događaj u Čakovcu

Organizator    Židovska općina Čakovec

Partneri  Međimurska županija, Grad Čakovec, Grad Prelog

                          Četvrtak, 2. rujna 2021., 10,00 h

  Prelog        

9,30 - 10,00 h, Muzej Croata insulanus, Glavna 33

Doček gostiju; osvježenje.  Nakon okupljanja, izlazak na postavljanje kamena spoticanja

  10.30 h  Centralna komemoracija ispred Doma kulture

  Aleksandra Ličanin : Uvod

  Obraćanje: Gradonačelnik Ljubomir Kolarek,

 Predsjednik ŽOČ Andrej Pal

Alice Singer (preživjela članica obitelji Singer/Hirschson)

Pjesma:    Kantor Nikola David : “El Malei Rahamim”, Psalam

1.   polaganje na adresi

Glavna 37   Obitelji Fišer i Hirschson, broj kamena 4  // Nikola Hirschson, Blanka Fišer, Edita Fišer, Suzana Fišer       

     Aleksandra Ličanin: čita imena osoba za koje se kamenje polaže

2.  polaganje na adresi

Glavna 66   Obitelj Singer, broj kamena 5 // dr. Eugen Singer, Josefina, Marija, Nikola i Geza Singer

Aleksandra Ličanin:    čita imena osoba za koje se kamenje polaže

                          Odlazak u Čakovec

           Četvrtak, 2. rujna 2021., 12,30 h

1.      Polaganje na adresi  Josipa Bana Jelačića 23   

obiteljKohnstein, broj kamena 4 

// Emanuel Kohnsein, Vilma, Terezija, Paula

Aleksandra Ličanin čita imena osoba za koje se  kamenje polaže

                  odlazak prema centru Čakovca

        13:30 h   

     Centralna komemoracija (kod zgrade političkih stranaka

      Aleksandra Ličanin :    Uvod (hr, eng

        Govornici:   Ljerka Cividini, Matija Posavec,       Andrej Pal, Ognjen Kraus, Ilan Mor

      Pjesma:  Kantor Nikola David: “El Malei Rahamim”  

2.  14,00h polaganje kamenja na adresi

Strossmayerova 11  obitelj nadrabina 

Gr ü nwalda i Schwarz,

broj kamena 4 //   Ilija, Friederika i Andrija   Gr ü nwald; Ljudevit Schwarz

 Aleksandra Ličanin čita imena osoba za koje se  kamenje polaže

3.      14,30h polaganje kamenja na adresi

Strossmayerova 3   obitelji,Zoor i K ö rner broj kamena 2 // Dionis Zoor, Irena K ö rner

Aleksandra Ličanin čita imena osoba za koje se  kamenje polaže

4.   15,00h polaganje kamenja na adresi

Strossmayerova 1  obiteljiNeumann i  Fleissig, broj kamena 5 // Vilim i Helena Neumann; Magda, Vera i Julio Fleissig

 Aleksandra Ličanin čita imena osoba za koje se  kamenje polaže

5.   15,30h polaganje kamenja na adresi

Kralja Tomislava 5  obitelj Kelemen, broj kamena 2 // Bela i Emma Kelemen

            Aleksandra Ličanin čita imena osoba za koje se  kamenje polaže

6.   16,00h polaganje kamenja na adresi

Kralja Tomislava 2  obitelj Scheier

 broj kamena 2 // Dragutin i Jolanda Scheier

  Aleksandra Ličanin čita imena osoba za koje se  kamenje polaže

                          Odlazak u hotel Castellum

16,30 h            Osvježenje

-  Glazbeni dio programa, Kantor Nikola David “Psalam”

-    Mirjam Despinić-Biškup predavanje 
o povijesti židovske zajednice u Čakovcu - Prelogu – Međimurju

-  Glazbeni dio programa, Kantor Nikola David “Psalam”

-                  Završne riječi Andrej Pal