Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.9.2021. 18:34
i to se događa
 

Prevodimo ovaj članak (Queens Jewish Link) o položaju osoba koje su preživjele Holokaust u Izraelu, ali i u želji da podsjetimo koliko je naša  Claims socijalna služba učinkovita i savjesna.  

With COVID-19 cases back on the rise, many Holocaust Survivors are once again afraid to leave their homes. Basic tasks like purchasing groceries or visiting friends and family are incredibly difficult for Survivors who fear their health.

Even worse, many of these Survivors live alone and below the poverty line. If Holocaust Survivors can’t leave their homes, how will they have food for the upcoming Jewish holidays?

Sa povećanjem  Covid 19  slučajeva, mnogi od osoba koje su preživjele Holokaust ("holokaust preživjeli") su ponovno u strahu da napuste svoje domove. Zbog toga su za njih osnovne potrebe kao nabava namirnica ili posjete prijatelja ili obitelji postale vrlo teške jer se boje za svoje zdravlje. 

Što je još gore, mnogi  od njih žive sami i imaju standard koji je  ispod linije siromaštva. Ako "preživjeli" ne mogu napustiti svoje domove , kako će imati hranu za predstojeće židovske praznike. 

To će se postići (u Izraelu) sa  Meir Panim  programom  dnevne dostave hrane ( Meals on Wheels). Prilikom takve posjete volonteri će provjeriti i  stanje preživjelih da ustanove da li trebaju medicinsku njegu. Za mnoge "preživjele" su takve posjete jedini socijalni kontakt i njihov  pristup regularnoj brizi.

Ovog praznika biti će tisuće "preživjelih" koji su zarobljeni u svojim kućama. Meir Panim će im donijeti tisuće obroka , tako da dobiju potporu koju zaslužuju.


Dalje čitajte u originalnom članku

Meals-on-Wheels is one of the many life-saving services Meir Panim provides to Holocaust Survivors in Israel. Please donate today to ensure that a Holocaust Survivor will have food for the holiday season, enriching socialization, important therapy sessions, and vital physical and emotional support.

                       Činjenice o preživjelima u Izraelu

Ima 179.600 preživjelih, 25% njih  su siromašni ( ispod službene granice siromaštva) , a 45% se osjećaju osamljenima.