Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

3.10.2021. 10:33
Italija
 

Italian Prime Minister Mario Draghi paid a visit Shoah Memorial in Milan. He was joined by Senator-for-Life and Auschwitz survivor Liliana Segre.

Speaking at Platform 21, deep within Milan’s Central Station, Mr. Draghi said: “The Memorial does not speak to us only of death. It reminds us – and reminds young people in particular – of the example of those who opposed the horror of deportation with the reasons for living. It is the memory of the Righteous – those who risked their lives to save Jews during the years of extermination. To offer them shelter and an escape route when they needed it. Here in Milan as in other Italian cities”.


The Shoah Memorial in Milan is part of a vast subterranean train yard of twenty–four parallel tracks originally used for mail wagons. Between late 1943 and early 1945, deportees arriving from San Vittore prison were loaded onto livestock cars from this location.

Talijanski premijer Mario Draghi posjetio je Shoah Memorial u Milanu. Pridružili su mu se doživotni senator i preživjela iz Auschwitza Liliana Segre.
Govoreći na Platformi 21, duboko u Milanskom centralnom kolodvoru, gospodin Draghi je rekao: „Memorijal nam ne govori samo o smrti. Podsjeća nas - a posebno mlade ljude - na primjer onih koji su se suprotstavili užasu deportacije . To je sjećanje na Pravednike - one koji su riskirali svoje živote kako bi spasili Židove tijekom godina istrebljenja. Ponuditi im sklonište i put za bijeg kada im je to potrebno. Ovdje u Milanu kao i u drugim talijanskim gradovima ”...

Spomenik Shoah u Milanu dio je ogromnog podzemnog željezničkog prostora  s dvadeset i četiri paralelne pruge koje su se izvorno koristile za poštanske vagone. Između kraja 1943. i početka 1945., deportirani koji su stigli iz zatvora San Vittore utovareni su u stočne vagone na  ovom mjestu. 

“U ime vlade i svih Talijana, želim zahvaliti Liliani Segre na njezinoj predanosti obrani istine i humanosti. Ovo mjesto je dokaz  sjećanja na Shoah u Italiji  i suočava nas s našim povijesnim odgovornostima, na jasan i nedvosmislen način. "