Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.10.2021. 10:09
UN
 
Primili smo od ICJW - International council of Jewish women, čiji smo član, slijedeću interesantnu i važnu vijest:

Today (Wednesday 22 September) during the 48th session of the Human Rights Council , Ambassador Yusuf Abdulkarim Bucheeri of Bahrain delivered a Joint Statement on behalf of the Kingdom of Bahrain, the United Arab Emirates, Israel and the Kingdom of Morocco as well as the University of Peace and 50+ countries (updated list can be found here) on the role of Women in Peace and Diplomacy.

The statement, a “Joint Statement on Women, Peace and Diplomacy” reaffirmed women’s fundamental role in peace processes and conflict prevention, and called on all states to strongly commit to ensuring the advancement of women in preventive diplomacy and peace building.


Danas (srijeda, 22. rujna), tijekom 48. sjednice Vijeća za ljudska prava, veleposlanik Yusuf Abdulkarim Bucheeri iz Bahreina dao je Zajedničku izjavu u ime Kraljevine Bahrein, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela i Kraljevine Maroko, kao i Sveučilišta mira i 50+ zemalja  o ulozi žena u miru i diplomaciji.

U priopćenju, "Zajedničkoj izjavi o ženama, miru i diplomaciji" potvrđena je temeljna uloga žena u mirovnim procesima i sprječavanju sukoba, te pozvane sve države da se snažno obvežu osigurati napredak žena u preventivnoj diplomaciji i izgradnji mira.