Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.10.2021. 21:36
EU
 

The European Commission publishes the first strategy on combating antisemitism and fostering Jewish life

Europska komisija objavljuje prvu strategiju za borbu protiv antisemitizma i  unapređenje  židovskog života

Yesterday, the European Commission presented the first-ever EU Strategy on combating antisemitism and fostering Jewish life. With antisemitism worryingly on the rise, in Europe and beyond, the Strategy sets out a series of measures articulated around three pillars:

  •  to prevent all forms of antisemitism; 
  • to protect and foster Jewish life; 
  • and to promote research, education and Holocaust remembrance. 
Jučer je Europska komisija predstavila prvu strategiju EU-a o borbi protiv antisemitizma i  za unapređenje  židovskog života. 

Zbog zabrinjavajućeg  porasta antisemitizma u Europi i izvan nje,  Strategija predlaže  niz mjera artikuliranih oko tri osnovna područja:
  • spriječiti sve oblike antisemitizma; 
  • štititi i njegovati židovski život;
  • promicati istraživanja, obrazovanja i sjećanja na Holokaust.

 Strategija  nadalje predlaže mjere za jačanje suradnje s internetskim tvrtkama radi suzbijanja antisemitizma, bolju zaštitu javnih prostora i sinagoga, organiziranje  europskog istraživačkog središta o suvremenom antisemitizmu i stvaranje mreže mjesta na kojima se dogodio Holokaust. 

Ove će mjere biti pojačane međunarodnim naporima EU -a da vodi globalnu borbu protiv antisemitizma.