Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.10.2021. 11:40
novosti iz Claimsa
 
Claims konferencija je na ovogodišnjem sastanku sa Njemačkom vladom uspjela proširiti listu
korisnika "reparacija" na neke grupe holokaust preživjelih koji su sada bili zaboravljeni.

Some 6,500 Holocaust survivors who lived  through the siege of Leningrad, hid in Nazi-occupied France or survived persecution in Romania are newly eligible to receive pension allowances from Germany, it was announced Wednesday.

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), which negotiates reparations, restitution and other compensation claims on behalf of Holocaust victims, said in a statement that the survivors will receive a monthly stipend for the first time. 

Oko 6.500 osoba koje su preživjele holokaust , a koje su  ga preživjele za vrijeme opsade Lenjingrada, sakrivale  se u okupiranoj Francuskoj ili su preživjele progon u Rumunjskoj, imaju pravo na novčanu naknadu iz Njemačke.

Claims Conference, koja pregovara o reparacijama, povratu i drugim odštetnim zahtjevima u ime žrtava holokausta, u  svom je priopćenju  navela da će ovi  preživjeli Holokausta po prvi puta primiti  mjesečnu "stipendiju" . Oni koji su bili djeca u to vrijeme tj, rođeni su nakon 1928. a zadovoljavaju kriterije, primiti će jednokratnu isplatu.

Gideon Taylor, predsjednik  Claims Conference je kazao kako su pregovori s Njemačkom svake godine kritičniji jer posljednja generacija preživjelih ima sve veće potrebe.