Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.11.2021. 8:30
Menora
 
Primili smo najnoviji broj časopisa "MENORA" glasila Židovske općine Osijek (urednica Nives Beissmann) posvećenog mjesecu Židovske kulture- rujan 2021.

Časopis je izvrsno uređen, pregledan, ilustriran i sadržajan. Iz njega možemo saznati  o bogatoj  i raznolikoj aktivnost Židovske općine u Osijeku koja  je uspjela i u uvjetima pandemije organizirati niz manifestacija kulture,  kojima je obogatila i svoj Osijek.

M E N O R A

Glasilo Židovske općine Osijek

Mjesec židovske kulture Rujan 2021   Dijalog

                                                              Urednica: Nives Beissmann

SADRŽAJ

 • ·         Riječ urednice, Nives Beissmann
 • ·          Riječ predsjednika Židovske općine Osijek, 
 •             Damir Lajoš
 • ·         Otvaranje Mjeseca židovske kulture, Sunčica Mandić
 • ·         Žive knjižnice u Muzeju osobnih priča, Suzana Agotić
 • ·          Škola za život, Jasminka Vrban
 • ·         Budi upisan u knjigu za dobro, Andrej Kamilo Karač 
 •            i Ana Prugović
 • ·         Film Doubtful (Nepouzdan), Nives Beissmann
 • ·         Izložba Dijalog i predavanje o Oskaru Nemonu, 
 •            Vlatka Ivić
 • ·         Ah taj stolni tenis!, Boris Lichtental
 • ·         Izložba Jeruzalem – glavni grad Izraela, Paula Rem
 • ·         Promocija knjige Zaklela se Zemlja raju, 
 •           Marija Maja Činčurak
 • ·         Osvrt na knjigu Zaklela se Zemlja raju, 
 •            Biljana Majnik ex Papo
 • ·         Koncert Kvarteta Turangalila, Teodor Sucala Mate
 • ·         O predavanju Postanak i stvaranje Države Izrael                         Anđelko Srđak
 • ·         Dijalog generacija, Darko Fischer
 • ·         Dijalog kroz pjesme nacionalnih manjina, 
 •            Ahnetka Balatinac
 • ·         Osvrti na Dječaka koji je govorio Bogu, 
 •            Romana Pavlov i Damir Lajoš
 • ·         Kome pripada država?, Paula Rem
 • ·         Predavanje u OŠ „Tin Ujević“, Helena Sakoman
 • ·         Šetnja židovskim Osijekom, Vlatka Ivić
 • ·         Likovne radionice u MLU, Nives Beissmann
 • ·         Turnir u šahu za nacionalne manjine, Zvonko Horvat
 • ·         JO Sombor u gostima ŽO Osijek, Sandra Papo-Fišer
 • ·          O predstavi Semper Idem,  Romana Pavlov
 • ·         Film Porajmos, Biljana Majnik ex Papo
 • ·         Suradnja s Ljiljanom Dobrovšak, Damir Lajoš
 • ·         Priča o nezaboravu, Marina Vinaj
 • ·         Hebrejska književnost od antike do danas, 
 •            Martina  Jurčević
 • ·         O filmu Oprost, Damir Lajoš
 • ·         Intervju: Emma Štern, Nives Beissmann
 • ·         Blanka i ja – priča Elizabete Priegl
 • ·          Proslava Sukota, Marija Čer-Krnjaić
 • ·         Jesenske igre poletaraca, Nives Beissmann
 • ·         BBYO Balkans regionalna konvencija, 
 •            Sara Beissmann
 • ·         BBYO Europska konferencija za osoblje, 
 •             Sara Beissmann
 • ·          Margit Zorić, Biljana Majnik ex Papo
 • ·           Dragana Farkaš, Nives Beissmann