Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.11.2021. 15:40
predavanje
 
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na znanstvenom kolokviju “Židovi u Podravini”, 6. 11. 2021.

U povodu dana Grada Koprivnice, Povijesno društvo Koprivnica i Muzej grada Koprivnice organizirali su 6. studenog 2021. u Galeriji Mijo Kovačić u Koprivnici znanstveni kolokvij pod naslovom „Židoviu Podravini“. 

Među pozvanim predavačima, izlaganje na temu „Doseljavanje Židovau Podravinu od 1848. godine“ održala je znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Ljiljana Dobrovšak.