Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.11.2021. 20:14
Austrija
 
Prenosimo iz European Jewish Congress,  Newsletter 
25 November 2021 

Austrian expert commission recommends banning Ustasha Bleiburg gathering

A group of experts authorised by the Austrian interior ministry to evaluate the annual far right gathering at Bleiburg has recommended banning it.

The experts comprised historians, lawyers, and representatives of the Catholic Church, the Interior Ministry and the Carinthian authorities.  The commemoration is held annually in Loibach Field near Bleiburg, Austria,  for soldiers of the Nazi-allied Croatian Ustasha regime killed there in 1945.  Carinthian Prime Minister Peter Kaiser said he was pleased with the report. He expected the Austrian authorities to point out to the Croatian authorities that the gathering was not viable in the form it had been held so far.

The commemoration, officially organised by the Honorary Bleiburg Platoon, has been held under the auspices of the Sabor, Croatia’s parliament. 

Considering the constitutional prerequisites, international commitments and the legal foundations of the Constitutional Court, the report said, the commission concluded that the gathering should be banned.

Honouring a fascist regime must be banned because the constitution demands it, the report added, as per Austrian media reports.

The commission underlined that the ban did not apply to “a neutral commemoration or Catholic mass”.

prijevod

Austrijsko stručno povjerenstvo preporučuje zabranu ustaškog bleiburškog okupljanja

Skupina stručnjaka ovlaštenih od austrijskog ministarstva unutarnjih poslova za ocjenu godišnjeg okupljanja krajnje desnice na Bleiburgu preporučila je njegovu zabranu.

Stručnjaci su bili povjesničari, pravnici i predstavnici Katoličke crkve, Ministarstva unutarnjih poslova i Koruške vlasti.

Komemoracija se svake godine održava u Loibach polju kod Bleiburga u Austriji za vojnike nacističkog  hrvatskog ustaškog režima ubijene tamo 1945. godine.  Koruški premijer Peter Kaiser rekao je da je zadovoljan izvješćem. Očekivao je da će austrijske vlasti ukazati hrvatskim vlastima da skup nije održiv u dosadašnjoj formi.  Komemoracija, koju je službeno organizirao Počasni bleiburški vod, održana je pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora.

Uzimajući u obzir ustavne preduvjete, međunarodne obveze i pravne temelje Ustavnog suda, navodi se u izvješću, povjerenstvo je zaključilo da skup treba zabraniti.  Poštivanje fašističkog režima mora se zabraniti jer to nalaže ustav, dodaje se u izvješću, a prenose austrijski mediji.

Komisija je naglasila da se zabrana ne odnosi na "neutralnu komemoraciju ili katoličku misu".