Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.11.2021. 10:54
Hanuka
 


HAG SAMEAH

Miriam Steiner Aviezer


Hag Hanuka sameah - Sretna Hanuka!

Veselimo se svih osam dana Hanuke, kako Zakon određuje i tradicija uči, ali i sjetimo se uz prekrasnu pjesmu teškog gubitka koji smo pretrpjeli od prošle Hanuke: 

s nama više nije neponovljiva Flory Jagoda, najveća čuvarica sefardske židovske glazbene tradicije. 

U njezinom izvođenju Osam svjećica zauvijek živi pravi duh Hanuke... 

https://www.youtube.com/watch?v=BeS46weU4ZI

Dragutin Kremzir