Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

8.12.2021. 12:28
Latvia
 


The Saeima, Latvia’s parliament, declared suppor
t in principle for a bill resolving to compensate 
the Jewish community for property lost during 
the Holocaust.

According to the bill, a compensation of 40 million

 euros will be paid out in ten installments over the next 

ten years. 61 MPs supported the bill, while 13 voted against.

During the Holocaust, 90 percent of Latvian’s pre-war 

Jewish community was exterminated. 

Their properties became property of the Latvian state.

 Compensation provided for in the legislation is stated

 as Latvia’s goodwill compensation for this 

unclaimed property.

Latvia marks 80 years since Rumbula Holocaust massacre


Saeima (Sejm) , latvijski parlament, proglasio je načelnu 

potporu  zakonu ko jim se rješava nadoknada židovskoj zajednici za

 imovinu izgubljenu tijekom holokausta.

Prema prijedlogu zakona, odšteta od 40 milijuna eura bit će 

isplaćena  u deset rata u sljedećih deset godina. Zakon je 

podržao 61 zastupnik, dok je  13 glasovalo protiv.

Tijekom holokausta, 90 posto latvijske prijeratne židovske 

zajednice  bilo je istrijebljeno. Njihova je imovina postala

 vlasništvo latvijske  države.

 Naknada predviđena zakonodavstvom navedena je kao

 kompenzacija dobre volje Latvije za ovu  imovinu za koju nisu 

postavljeni zahtjevi..  Prema prijedlogu zakona, godišnje će se od 

2023. do 2032. godine  iz državnog proračuna isplaćivati 

4 milijuna eura....