Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.12.2021. 17:40
natječaj
 
Primili smo slijedeću vijest

REZULTATI 65. NAGRADNOG KONKURSA
ZA RADOVE SA JEVREJSKOM TEMOM za 2021. godinu


Žiri SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE koji su činili prof. dr Milan Ristović, književnik i prof. Filip David i književni kritičar Bogdan A. Popović, povodom 65. nagradnog konkursa Saveza JO Srbije za radove sa jevrejskom temom, doneo je odluku 

da se nagrade sledeći radovi i autori:

I Nagradu „Ženi Lebl“, dele radovi:

ENRIKO JOSIF, 

autora Mirjana Belić Koročkin Davidović i Radivoje Davidović iz Beograda
                   
i rad

JEVREJI NA KOSOVU I METOHIJI 1918-1941,

autor Miloš Damjanović iz Kosovske Mitrovice

II nagradu , dele radovi:

HOLOKAUST I TRANSGENERACIJSKI PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI, 

autora: Dr.Vesna Radoman, Dr.Nebojša Petrović, Dr.Predrag Teovanović, Mr.Vida Rakić Glišić, Nada Banjanin Đuričić i Borka Marinković, svi iz Beograda

i rad

JEVREJI U CRNOJ GORI OD ANTIKE DO HOLOKAUSTA,

autor Dr.František Šistek iz Praga (Češka)

III nagradu , dele radovi:

PRIČA O PESMI – JEDAN KAMIČAK I DVE SVEĆE ZA TRI PREDRATNA DRUGA

autor Željko Komarica iz Bele Crkve

i rad

JOŠKA ZVANI ŽO

autor Vladimir Todorović iz Novog Sada

Žiri je takođe doneo odluku o OTKUPU dva rada:

VOJVOĐANSKI SPOMENICI HOLOKAUSTA – PRESEK ISTRAŽIVANjA, 

autorka Dr.Olga Ungar iz Novog Sada/Givatajima (Srbija/Izrael)

i rad

MOJ IZBOR – KAKO SAM PROŠAO „NAŠ“ RAT,

autor Boris Kožemjakin iz Sarajeva (BiH)

Čestitamo nagrađenim autorima!