Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.6.2010. 14:04
Komemoracija u Đakovu
 

I ove godine će se u Đakovu, u organizaciji Židovske općine u Osijeku , održati komemoracija žrtvama logora Đakovo.

Polazak je u nedelju 06.06. 2010

u 7 sati ispred Židovske općine u Palmotićevoj ulici 16

To je jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj gdje su sačuvani grobovi s imenima žrtava logora

Da se podsjetimo što je bio logor Đakovo:
Logor Đakovo je osnovan 1941. godine i bio je prvotno smješten u praznom mlinu "Cereale" koji je adaptirala Židovska općina u Osijeku za smještaj židovskih žena i djece (do 14 godina) iz Sarajeva.

Transport sa 1.197 žena i djece krenuo je 1.12. 1941. iz Sarajeva i stigao je najprije u Slavonski brod gdje su aktivsti Židovske općine priredili hranu,odjeću itd.

Drugim vlakom su zatočenici stigli u logor Đakovo 5.12.1941. Novi transport iz Sarajeva sa oko 800 Židova je krenulo 23.12.1941, ali su iz njega izdvojeni muškarci (Jasenovac), a ostali su otpremljeni u Đakovo (među njima i manja grupa Srpkinja). No u logor Đakovo su poslani i Židovi iz nekih općina Hrvatske (Slavonska Požega i Slavonski Brod). 
O logoru se brinula Židovska općina u Osijeku, koja je prihvatila i transport od 833 žene i 233 djece iz logora Stara Gradiška (26.II.1942). Zatočenici iz transporta iz Stare Gradiške su bolovali od tifusa i to je izazvalo zarazu u cijelom logoru od koje se razboljelo 663 logoraša ( a 229 je preboljelo)

Logor su 29.3.1942 preuzeli Ustaše i počeo je strašan teror, umiranje, izgladnjivanje itd, iako je ŽO Osijek i nadalje nastojala pomoći.

Ukupno je umrlo od bolesti i mučenja 569 logoraša, čiji su grobovi i imena sačuvani zahvaljujući tadašnjem grobaru.

Logor je liikvidiran već u lipnju 1942. i preživjeli zatočenici su u nekoliko transporta odvedeni u druge logore (Jasenovac, Auschwitz) gdje su izgleda odmah ubijeni.

Iz logora se uspjelo "izvuči" grupu od pedesetak djece, koja su smještena kod židovskih obitelji u Osijeku i okolini, ali su i oni najčešće stradali zajedno sa udomiteljima.

Spasilo se samo nekoliko djece i trudnica (časne sestre Sv.križa u Đakovu)

Na komemoraciju, da obiđu grobove, novu  Spomen- ploču i da  zapale svijeće i polože vijence,  dolaze  članovi židovskih općina iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih krajeva, a ŽO Osijek je kao uvijek dobar domaćin.

Sada se organizira akcija da se obnove nadgrobne ploče na groblju o čemu će se ovom prilikom dogovoriti.

Prilažemo slike

sa ranijih komemoracija