Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

17.12.2021. 10:11
Italija
 


Prenosimo sa Jewish congress 

EJC Newsletter 16 December 2021 


New Guidelines on combatting antisemitism in schools in Italy


New Guidelines on combating antisemitism in schools in Italy have been presented to the Italian Minister of Public Education, Patrizio  Bianchi. “I am grateful to the minister for his sensitivity, on these issues the harmony has been great”, said Prof. Milena Santerini, Italy ‘s national coordinator for the fight against antisemitism at the Presidency of the Council of Ministers.

“It is also significant that the new phase of the strategy presented to the government in recent months started in schools, an area where future is most thought about and built”, said Mr. Bianchi, a strong advocate of the initiative. The Guidelines are a concerted effort to help teachers in Italy “to face the old and new prejudices that weaken coexistence at school and in society”.

Elaborated with the contribution of a group of experts, the guidelines open with a reference to the IHRA working definition of antisemitism and with an overview of the different forms of contemporary antisemitism from traditional Jew-hatred to neo-Nazi and neo-fascist hatred, from Holocaust denial to Israel-related antisemitism.

Prijevod

Nove Smjernice o borbi protiv antisemitizma u školama u Italiji  

Predstavljene su talijanskom ministru javnog obrazovanja PatrizioBianchi “Zahvalna sam ministru na njegovoj osjetljivosti, po ovim pitanjima je bila velika suglasnost”, rekla je prof. Milena Santerini, talijanska nacionalna koordinatorica za borbu protiv antisemitizma u Predsjedništvu Vijeća ministara.

“Također je značajno da je ova nova faza strategije,  koja je predstavljena  posljednjih mjeseci, Vladi,   započela u školama, u  području u kojem se najviše misli i gradi  za budućnost”, rekao je Bianchi, snažan zagovornik inicijative.

Smjernice su zajednički napor da se pomogne učiteljima u Italiji "da se suoče sa starim i novim predrasudama koje ometaju  suživot u školi i društvu".  Smjernice  su razrađene  uz doprinos skupine stručnjaka,  te se oslanjaju na radnu definiciju antisemitizma IHRA-e i na  analizi  različitih oblika suvremenog antisemitizma - od tradicionalne mržnje prema Židovima do neonacističke i neofašističke mržnje, od poricanje holokausta  do antisemitizma koji je  povezan s Izraelom...

Općenito se zanemaruje, ističe se u smjernicama, “društveni i kulturni doprinos koji su Židovi tijekom vremena dali u Europi, njihovi životni uvjeti, prisutnost i povezanost sa  stanovništvom  u različitim regijama Italije”.

Cilj smjernica je jasan: borba protiv antisemitizma  cijele zajednice  bez ikakvih iznimki.  “Zbog svojih povijesnih, političkih, vjerskih i kulturnih specifičnosti antisemitizma  kao oblika diskriminacije, te zbog  jedinstvenosti  Shoah,  borba protiv antisemitizma  je od općeg interesa ,i u nju treba uključiti sve članove školske zajednice : učenike i studente, učitelje, obitelji, osoblje i menadžere“.   

Riječ je o inicijativi koja je rođena i razvijena s ciljem “njegovanja svijesti mladih kako bi na temu antisemitizma cijelo društvo prihvatilo  i da ne bi zaboravili  vrijednosti na koje nas Holokaust poziva  a to su  : mir, jednakost svih ljudskih bića i poštovanje dostojanstva osoba i vrijednosti građanskog suživota”.