Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.1.2022. 7:54
yad Vashem
 
primili smo pozivJoin the IRemember Wall

When you join the IRemember Wall, your 

name will be randomly matched to a 

Holocaust victim from Yad Vashem's Central 

Database of Shoah Victims' Names. 

This unique project allows you to remember 

a specific victim, learn their name, 

read their story, and see their picture. 

You can then share the story of a Holocaust 

victim with others, as we join together to spread Holocaust awareness on International 

Holocaust Remembrance Day (27 January).  

Together, we can ensure that the memory 

of the 6 million Jews murdered during the 

Holocaust is never forgotten. 

Click here to join today.


Kada se pridružite IRemember zidu, vaše će ime biti nasumično spojeno sa žrtvom holokausta iz središnje baze imena žrtava Shoaha Yad Vashema

Ovaj jedinstveni projekt omogućuje vam da se prisjetite određene žrtve, naučite njihovo ime, pročitate njihovu priču i vidite njihovu sliku.

Zatim možete podijeliti priču o žrtvi holokausta s drugima, dok se udružujemo u širenju svijesti o holokaustu na Međunarodni dan sjećanja na holokaust (27. siječnja).

Zajedno možemo osigurati da se uspomena na 6 milijuna Židova ubijenih tijekom holokausta nikada ne zaboravi.

 Kliknite ovdje 

da biste se pridružili danas.