Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.2.2022. 13:21
Amazon
 
Amazon remove Nazi propaganda movies from its platform following protest

Amazon has just removed 23 out of 30 Nazi propaganda films that were either for sale in Amazon’s online portal or available for streaming on its Amazon Prime video network following a protest headed by the Simon Wiesenthal Center.

The anti-discrimination advocacy group Americans Against Antisemitism had first alerted the Simon Wiesenthal Center. 
SWC’s Associate Dean and Global Social Action Director, Rabbi Abraham Cooper, wrote a letter to Amazon’s CEO to Jeff Bezos to address the Nazi films that were available for sale or streaming in their entirety without any disclaimer or editorial content regarding its falsehood. 

The corpus included The Eternal Jew (1940) as well as films made by key Nazi propaganda director Leni Riefenstahl.“These films should be viewed – if at all – in history class where educators can expose the lies of Nazi Germany, its violent racist ideology, and its genocidal hatred of the Jewish people. 

These films helped create and sustain Jew-hatred which directly led to the “Final Solution of the Jewish Question” and the mass murder of 6 million innocent Jews during WWII,” stated Cooper.
The letter added: “In just a few days, January 20th will mark 80 years to the day that 15 German government Ministers of State, among them 8 PhDs and sons of clergy, voted unanimously to murder every Jew within reach of the Nazi Third Reich.

 In addition, January 27th will mark International Holocaust Remembrance Day, with formal ceremonies at the United Nations and Auschwitz.”

Prijevod

Amazon je nakon prosvjeda uklonio nacističke propagandne filmove sa svoje platforme

Amazon je upravo uklonio 23 od 30 nacističkih propagandnih filmova koji su bili ili za prodaju na Amazonovom online portalu ili dostupni za streaming na njegovoj video mreži "Amazon Prime" nakon prosvjeda iz centrom Simon Wiesenthal.
Grupa za zagovaranje antidiskriminacije Amerikanci protiv antisemitizma prva je upozorila Centar Simona Wiesenthala. SWC-ov pomoćnik dekana i direktor Global Social Action, rabin Abraham Cooper, napisao je pismo izvršnom direktoru Amazona Jeffu ??Bezosu kako bi se obratio nacističkim filmovima koji su bili dostupni za prodaju ili streaming u cijelosti bez ikakvog odricanja od odgovornosti ili uredničkog sadržaja u vezi s lažnošću. Korpus je uključivao Vječni Židov (1940.) kao i filmove ključne redateljice nacističke propagande Leni Riefenstahl.
“Ove filmove treba gledati – ako uopće – na satu povijesti gdje nastavnici mogu razotkriti laži nacističke Njemačke, njezinu nasilnu rasističku ideologiju i genocidnu mržnju prema židovskom narodu. Ovi su filmovi pomogli u stvaranju i održavanju mržnje prema Židovima što je izravno dovelo do “konačnog rješenja židovskog pitanja” i masovnog ubojstva 6 milijuna nedužnih Židova tijekom Drugog svjetskog rata”, rekao je Cooper.
U pismu se dodaje: “Za samo nekoliko dana, 20. siječnja obilježit će se 80 godina od dana kada je 15 . Osim toga, 27. siječnja obilježit će se Međunarodni dan sjećanja na holokaust, službenim ceremonijama u Ujedinjenim narodima i Auschwitzu.”