Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

8.2.2022. 9:25
Međunarodni dan carcinoma
 
World Cancer Day: Groundbreaking new treatments approved for use in Israel
World Cancer Day is on February 4 and is commemorated in over 116 countries globally.

By SHIRA SILKOFF ,  FEBRUARY 3, 2022 16:59

World Cancer Day, which is being marked on Friday in 116 countries, was first held in 2000 at the World Summit Against Cancer for the New Millennium in Paris.  Since then, the occasion has grown into a global event. Last year 58 governments marked the day in some form, with 800 different events.

The overarching goal of World Cancer Day – an initiative of the Union for International Cancer Control – is to ensure that there will be “major reductions in premature deaths from cancer, and improvements in quality of life and cancer survival rates,” according to its 2013 World Cancer Declaration.

Nine separate goals have been set with a 2025 deadline, including the strengthening of health systems; universal vaccination programs for HPV and HBV, which both cause high cancer rates; the reduction of stigmas, myths and misconceptions surrounding cancer; access to accurate cancer diagnosis, treatment, rehabilitation and supportive care services, and improved availability of affordable essential medicines and technologies.


There are 5,000 Israelis fighting multiple myeloma, a type of leukemia, with 500 new patients diagnosed each year. I
A new treatment called Belantamab Mafodotin (BLENREP) was approved for use in Israel recently, and is now accessible as a treatment option in hospitals and through public healthcare providers across the country.

The treatment is an immunotherapy-based biological treatment that activates the immune systems against only the malignant cells, thereby evading healthy cells. It was first approved for use by the FDA in 2020 and later by the European Commission before recently being approved for use in Israel.

Endometrial cancer is a disease in which malignant cells form in the tissue of the endometrium, the inner lining of the uterus. It is one of the most common forms of cancer to affect the female reproductive organs, and is the sixth-most prevalent cancer among women worldwide... JEMPERLI, a treatment based on immunotherapy, is a programmed death receptor-1 blocking antibody that can be used to treat recurrent or advanced endometrial cancer in patients who have progressed, or have failed to see success with other treatments. 

A new bill passed its first reading in the Knesset this week, which would allow cancer patients to receive medical benefits in the workplace from the first day of their diagnosis onward.


Prijevod

Svjetski dan borbe protiv raka: revolucionarni novi tretmani odobreni za upotrebu u Izraelu

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se 4. veljače i obilježava se u više od 116 zemalja svijeta.
Autor SHIRA SILKOFF    Objavljeno: 3 . VELJAČE 2022. 

Svjetski dan borbe protiv raka, koji se u petak obilježava u 116 zemalja, prvi je put održan 2000. godine na Svjetskom summitu protiv raka za novo tisućljeće u Parizu.  Od tada je ta prigoda prerasla u globalni događaj. Prošle godine 58 vlada obilježilo je taj dan u nekom obliku, s 800 različitih događaja.

Sveobuhvatni cilj Svjetskog dana borbe protiv raka - inicijative  Union for International Cancer Control ( Unije za međunarodnu kontrolu raka) - je osigurati da dođe do značajnog smanjenja prerane smrti od raka i  do poboljšanja kvalitete života i stope preživljavanja od raka", prema izvještaju iz 2013. Svjetska deklaracija o raku.

Devet zasebnih ciljeva postavljeno je  do 2025 :  jačanje zdravstvenih sustava; univerzalni programi cijepljenja za HPV i HBV, koji uzrokuju visoku stopu raka; smanjenje stigmi, mitova i zabluda oko raka; pristup točnoj dijagnozi karcinoma, liječenju, rehabilitaciji i uslugama potpornih servisa, te poboljšanoj dostupnosti  osnovnih lijekova i tehnologija....

Postoji 5000 Izraelaca koji se bore protiv multiplog mijeloma, vrste leukemije, ss 500 novih pacijenata dijagnosticiranih svake godine. 
Novi tretman pod nazivom Belantamab Mafodotin (BLENREP) nedavno je odobren za upotrebu u Izraelu, a sada je dostupan  u bolnicama i putem javnih zdravstvenih ustanova diljem zemlje.
Liječenje je biološki tretman baziran na imunoterapiji koji aktivira imunološki sustav  da djeluje samo protiv malignih stanica, čime se izbjegavaju zdrave stanice. Prvo ga je odobrila FDA 2020., a kasnije i Europska komisija prije nego što je odobrena za upotrebu u Izraelu.

Rak endometrija je bolest u kojoj se maligne stanice stvaraju u tkivu endometrija, unutarnje sluznice maternice. To je jedan od najčešćih oblika raka koji zahvaća ženske reproduktivne organe i šesti je rak po učestalosti među ženama u svijetu. Međutim, dostupno je više opcija liječenja, od kojih je jedna nedavno odobrena za uporabu u Izraelu.  JEMPERLI, tretman koji se temelji na imunoterapiji, je programirano antitijelo za blokiranje receptora smrti koje se može koristiti za liječenje rekurentnog ili uznapredovalog karcinoma endometrija u pacijentica k

Ovaj je tjedan u Knessetu prošao prvo čitanje novog zakona, koji će pacijentima s rakom omogućiti da primaju medicinske beneficije na radnom mjestu od prvog dana njihove dijagnoze nadalje.....