Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

15.2.2022. 10:39
posljedice Covida 19 na starije osobe
 
Prenosimo sa Jerusalem Post

COVID-19: Third of elderly adults develop post-infection medical conditions

A new peer-reviewed study shows that many adults over 65 patients experienced post VOCID-19 complications that required medical attention.

By  JERUSALEM POST STAFF    Published:  FEBRUARY 12, 2022 05

A new peer-reviewed study published in the British Medical Journal examined the risk of delayed medical conditions brought on as a result of COVID-19 infection and determined that almost one in three adults aged 65 or older who became infected during 2020 developed at least one new condition during the months following diagnosis.

  Many patients experienced complications involving vital organs such as the heart, kidneys, lungs and liver that required medical attention. Mental health complications were reported as well. 

In total, data for 133,366 individuals aged 65 or older who were enrolled in a Medicare Advantage plan were included. All patients had been diagnosed with COVID-19 before April 1, 2020. 


The most common conditions for which patients sought treatment were respiratory failure in an additional 7.55 patients out of every 100, fatigue for an additional 5.66, high blood pressure 4.34 and kidney injury with 2.59. An additional 2.5 per 100 patients sought treatment for mental health complications.

Prijevod

COVID-19: Trećina starijih odraslih osoba razvije medicinska stanja nakon infekcije


Nova recenzirana studija pokazuje da su mnogi odrasli pacijenti stariji od 65 doživjeli komplikacije nakon VOCID-19 koje su zahtijevale liječničku pomoć.

Od OSOBLJA JERUSALEM POŠTA,  Objavljeno: 12. VELJAČE 2022

Nova recenzirana studija objavljena u British Medical Journalu ispitala je rizik od odgođenih zdravstvenih stanja uzrokovanih infekcijom COVID-19 i utvrdila da je gotovo svaka treća odrasla osoba u dobi od 65 ili više godina koja se zarazila tijekom 2020. razvila barem jednu novo stanje tijekom mjeseci nakon dijagnoze.

Mnogi pacijenti su doživjeli komplikacije koje su uključivale vitalne organe kao što su srce, bubrezi, pluća i jetra koje su zahtijevale liječničku pomoć. Zabilježene su i komplikacije mentalnog zdravlja…

Ukupno su uključeni podaci za 133 366 osoba u dobi od 65 ili više godina koje su bile uključene u plan Medicare Advantage. Svim pacijentima dijagnosticiran je COVID-19 prije 1. travnja 2020. godine.

Najčešća stanja zbog kojih su pacijenti tražili liječenje bila su zatajenje dišnog sustava u dodatnih 7,55 pacijenata od svakih 100, umor za dodatnih 5,66, visoki krvni tlak 4,34 i ozljeda bubrega s 2,59. Dodatnih 2,5 na 100 pacijenata zatražilo je liječenje zbog komplikacija mentalnog zdravlja