Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

16.4.2022. 23:33
Njemačka
 
prenosimo članak 

Lost in Germany - opinion

As a Jew in Germany, one obviously has to come to terms with the fact that the position of an antisemitism commissioner is in most cases cosmetic.

By MALCA GOLDSTEIN-WOLF

 

Published: APRIL 13, 2022 21:04

 

All 16 German states, including the federal government, currently have commissioners tasked with fighting antisemitism. The city-state of Berlin has five commissioners devoted to fighting antisemitism. In the “best Germany ever,” Jews should actually feel very protected in view of this fact, and that there might soon be more commissioners than Jews in the country, to put in satirical terms.

Unfortunately, there is a catch. While German Interior Minister Nancy Faeser stoically points to the danger from the extreme Right, the dangers of Islamism are being denied by her ministry.

Antisemitism from the right-wing populist side is condemned everywhere, and one can be sure of applause from the left-wing forces. If, however, one points to Muslim Jew-hatred, of which the majority of Jews are afraid, in its particularly aggressive form, one runs the risk, even as a German Jew, of being unjustifiably placed in an extreme right-wing corner.

Germany’s condition has deteriorated dramatically since the uncontrolled influx of migrants and refugees in 2015. And there is a disturbing tendency to silence those – not just Jews and women – who criticize unfettered immigration that contributes to a spike in antisemitism and misogyny.


Prijevod


Svih 16 njemačkih pokrajina, uključujući saveznu vladu, trenutno imaju povjerenike zadužene za borbu protiv antisemitizma. Grad-država Berlin ima pet povjerenika posvećenih borbi protiv antisemitizma. U “najboljoj Njemačkoj ikada” Židovi bi se zapravo trebali osjećati vrlo zaštićeno s obzirom na tu činjenicu i da bi uskoro moglo biti više povjerenika nego Židova u zemlji, satirično rečeno.


Nažalost, postoji kvaka. Dok njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser stoički ukazuje na opasnost od ekstremne desnice, njezino ministarstvo negira opasnosti islamizma.


Posvuda se osuđuje antisemitizam s desne populističke strane, a može se sigurno i pljesak lijevih snaga. Ako se, međutim, ukaže na muslimansku židovsku mržnju, koje se većina Židova boji, u njenom posebno agresivnom obliku, riskira se, čak i kao njemački Židov, da bude neopravdano stavljen u krajnji desni kut.


Stanje Njemačke dramatično se pogoršalo od nekontroliranog priljeva migranata i izbjeglica 2015. I postoji uznemirujuća tendencija da se ušutkaju oni – ne samo Židovi i žene – koji kritiziraju nesputanu imigraciju koja doprinosi porastu antisemitizma i mizoginije.