Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

8.5.2022. 9:35
edukacija
 


Y ad Vashem Chairman Dani Dayan said:
"As the years pass from the events of the Shoah and fewer survivors remain among us, Yad Vashem has developed this new interactive Educational Center to inspire young men and women at different stages of their military service through an in-depth study of the Holocaust. Against the backdrop of rising global antisemitism and growing Holocaust distortion and trivialization, our responsibility is to provide the youth today with historically accurate accounts of the Holocaust. In addition, the new Center highlights several individuals who can serve as role models to the leaders of tomorrow. The Center will be a platform for the discussion of authority and ethics arising from Holocaust commemoration, as well as the importance of Jewish continuity – which will in turn bring to the fore the many meanings that can be taken from Holocaust
"


This week Yad Vashem inaugurated "Before My Very Eyes," the Yad Vashem Educational Center for Holocaust Remembrance at the Ariel Sharon IDF Training Campus in the Negev. The new Center comprises a specially curated overview of the Shoah, as well as interactive exhibition areas that present value-based exhibits connected to the Jewish experience during those terrible years, in order to encourage soldiers and other visitors to reflect on their role in society today.


Predsjednik ad Vashema Dani Dayan rekao je:

„Kako godine prolaze od događaja Shoaha, a među nama ostaje sve manje preživjelih, Yad Vashem je razvio ovaj novi interaktivni edukativni centar kako bi inspirirao mladiće i djevojke u različitim fazama njihove vojne službe kroz dubinsko proučavanje holokausta. U pozadini rastućeg globalnog antisemitizma i rastućeg iskrivljavanja i banalizacije holokausta, naša je odgovornost pružiti mladima danas povijesno točne prikaze holokausta. Osim toga, novi Centar ističe nekoliko pojedinaca koji mogu poslužiti kao uzor sutrašnjim vođama . Centar će biti platforma za raspravu o autoritetu i etici koja proizlazi iz komemoracije holokausta, kao io važnosti židovskog kontinuiteta – što će zauzvrat iznijeti u prvi plan mnoga značenja koja se mogu preuzeti iz holokausta."  

Ovog tjedna Yad Vashem je otvorio "Pred mojim vrlo očima", Yad Vashem obrazovni centar za sjećanje na holokaust u kampusu Ariel Sharon IDF-a za obuku u Negevu. Novi Centar sadrži posebno uređen pregled Shoaha, kao i interaktivne izložbene prostore koji predstavljaju vrijednosne eksponate povezane sa židovskim iskustvom tijekom tih strašnih godina, kako bi se vojnici i drugi posjetitelji potaknuli na razmišljanje o svojoj ulozi u današnjem društvu. 

Načelnik Uprave za tehnologiju i logistiku IDF-a general bojnik Michel Yanko je primijetio:

"Ovaj centar nije samo komemoracija ubijenima, to je i obećanje preživjelima - da će nositi baklju i prenijeti je dalje. Činjenica da su Izraelske obrambene snage odlučile imati ovaj edukativni centar na Baza za obuku IDF-a Ariel Sharon u Negevu simbol je prijelaza iz Šoe u ponovno rođenje. Za mene, sina Panela Yanka, preživjelog deportacija i holokausta, to ne samo da se povezuje s ostavštinom moje obitelji, već i je i zatvaranje kruga. Nema riječi kojima bi se opisala važnost ovog Centra i doprinos koji će imati školovanju naraštaja vojnika i vojnog osoblja."