Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.5.2022. 7:57
posljedice Covid 19
 
A peer-reviewed study published in April in the journal Critical Care Explorations found a correlation betweenneurological conditions and the severity of COVID-19 symptoms.

It has already been documented that people with pre-existing conditions affecting the cardiovascular or immune systems are more likely to become seriously ill or hospitalized when contracting COVID-19. This new international study examined otherwise healthy patients who have developed neurological impairments after being admitted to the hospital with a diagnosis of COVID-19.

Of the more than 16,000 patients examined, 13%developed serious neurological conditions including, most commonly, encephalopathy upon admission. Encephalopathy is an umbrella term for brain disease or damage that causes a marked change in the way the brain works, or how the brain and body interact.

Researchers also observed stroke and seizure, as well as meningitis/encephalitis which are both characterized by inflammation of or around the brain, and were counted in the same category. 

“Given the association of neurologic manifestations with poorer outcomes," concluded the study's author, Dr. Anna Cervantes-Arslanian, "further study isdesperately needed to understand why these differences occur and what can be done to intervene."

prijevod

Recenzirana studija objavljena u travnju u časopisu Critical Care Explorations otkrila je korelaciju izmeđuneuroloških stanja i ozbiljnosti simptoma COVID-19.

Već je dokumentirano da ljudi koji već imaju stanje koje utječe na kardiovaskularni ili imunološki sustav imaju veću vjerojatnost da će se ozbiljno razboljeti ili hospitalizirati kada se zaraze COVID-19. 

Ova nova međunarodna studija ispitala je inače zdrave pacijente koji su razvili neurološka oštećenja nakon što su primljeni u bolnicu s dijagnozom COVID-19.

Od više od 16.000 pregledanih pacijenata, 13% je razvilo ozbiljna neurološka stanja najčešće encefalopatiju nakon oboljenja Covidom . Encefalopatija je zajednički  izraz za bolest mozga  ili oštećenje koje uzrokuje značajnu promjenu u načinu rada mozga ili interakciji mozga i tijela.

Istraživači su također primijetili da dolazi do moždanog udara i napadaja, kao i meningitis/encefalitiss koji su oboje karakterizirani upalom mozga ili oko njega..

"Autorica studije, dr. Anna Cervantes-Arslanian, smatra da je  "potrebna daljnja studija kako bi se razumjelo što te pojave znače  i što se može učiniti da se intervenira."