Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.5.2022. 18:23
Ruska židovska zajednica
 
Prenosimo

The Jewish community in Russia as we knew it at the beginning of 2022 will never be the same,” said a senior leader of the Russian Jewish community this week, in a secret apartment in the center of Israel. “It is so fragile; literally crumbling apart.”...


According to recent estimates, there are 150,000 Jews in Russia’s “core Jewish population,” but more than half a million are entitled to receive Israeli citizenship according to the Law of Return.
One senior Russian Jewish leader for the past 30 years said that between 60% and 70% of the members of her community have left or intend to leave Russia.


“Those in the community who are rich, at least 95% of them, have already left Russia in the past few years since the 2014 war,” she said in a Zoom call from an unknown western European location. “Among the young Jews, more than 80% have already left. There was an exodus of people in the hi-tech field. I’ve left Russia because many figures in our community suggested that it wasn’t safe for me to stay there any longer.”
,... there was pressure and there is pressure from the authorities for the leaders of all Jewish communities and institutions to speak out in favor of the war and Russia’s President Vladimir Putin. We were not prepared to do that.”..

.A representative of one of Russian Jewry’s many charities said that before the war, about 800 families would regularly receive assistance with money and food, “but now we need to help at least 3,200 families.”..

There are hundreds of synagogues, Jewish organizations and communities across Russia. In Moscow alone, there are about 40 places of worship and more than 10 kosher restaurants. Although all of the Jewish institutions are open, the sanctions and economic crash have also affected many of the Jewish organizations... 


Prevodimo

Židovska zajednica u Rusiji kakvu smo poznavali početkom 2022. nikada neće biti ista”, rekao je ovaj tjedan visoki čelnik ruske židovske zajednice u tajnom stanu u središtu Izraela. “Tako je krhka; doslovno se raspada.” Ovaj vođa ne može govoriti javno. Doslovno se boji za svoj život, budući da se u budućnosti namjerava vratiti u Rusiju i stoga ne može govoriti protiv rata, koji smatra jednim od najstrašnijih čina 21. stoljeća.

Prema posljednjim procjenama, u ruskoj "osnovnoj židovskoj populaciji" ima 150.000 Židova, ali više od pola milijuna je dobilo pravo na  izraelsko državljanstvo prema Zakonu o povratku. Smatraju da je u posljednjih 30 godina  između 60% i 70% članova  zajednice otišlo ili namjerava napustiti Rusiju.

"Oni u zajednici koji su bogati, njih najmanje 95 posto, već su napustili Rusiju u posljednjih nekoliko godina od rata 2014.Među mladim Židovima više od 80% je već otišlo. Došlo je do egzodusa ljudi u području visoke tehnologije...

Postojao je i postoji pritisak vlasti da se čelnici svih židovskih zajednica i institucija izjasne u korist rata i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nismo bili spremni na to. Većina židovskih vođa šutjela je od početka rata 24. veljače....  Svi mladi stručnjaci su napustili Rusiju, postoji ogromna migracija visokotehnoloških zaposlenika u druge zemlje. Ako odete u Dubai, čut ćete više ruskog nego u Rusiji...

Postoji mnogo židovskih obitelji koje su u užasnoj financijskoj situaciji. Predstavnik jedne od brojnih dobrotvornih organizacija ruskog židovstva rekao je da je prije rata oko 800 obitelji redovito primalo pomoć novcem i hranom, “ali sada moramo pomoći najmanje 3200 obitelji”.

Postoje stotine sinagoga, židovskih organizacija i zajednica diljem Rusije. Samo u Moskvi postoji oko 40 bogomolja i više od 10 košer restorana. Iako su sve židovske institucije otvorene, sankcije i ekonomski krah utjecali su i na mnoge židovske organizacije...