Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

17.5.2022. 8:27
poziv
 


Prenosimo sa WB stanice ŽOZ-a 

Židovska općina Zagreb organizira kulturnu manifestaciju Tjedan Izraela 23 godine uzastopce, a program je u planu i u 2022. godini.

Cilj ovog projekta je javna prezentacija židovske i izraelske kulture i tradicije, a program je uobičajeno realiziran kroz desetak dana u nizu u studenome i prosincu u različitim gradovima u RH.

 Projekt je obuhvaćao koncertne,
kazališne, izložbene, filmske, kongresne i druge programe iz različitih područja kulture i umjetnosti.


Tražimo voditelja / voditeljicu programa koji su voljni animirati i angažirati odgovarajući tim za realizaciju, osmisliti sadržaj, proračun, te koordinirati i realizirati cjelokupan program, u čemu će Ured Židovske općine Zagreb pružiti odgovarajuću logističku i tehničku podršku.


Židovska općina Zagreb će budućem voditelju staviti na raspolaganje solidan i dostatan proračun za realizaciju koji se mora koristiti u skladu s pravilima koja propisuje Savjet za nacionalne manjine RH.


Ovim putem pozivamo zainteresirane za preuzimanje organizacije i vođenja tog projekta da se jave Uredu Židovske općine Zagreb najkasnije do 31. svibnja 2022. godine.

Više informacija i tehničkih detalja možete dobiti od glavnog tajnika Židovske općine Zagreb: e-mail: dean.friedrich@gmail.com