Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.5.2022. 9:18
opatija
 
zahvala

Udruga holokaust preživjelih Holokausta u Hrvatskoj zahvaljuje se
u ime svojih članova
na potpori i pomoći u organiziranju "Opatije 2022" :

Claims conference
"Cafe Europe" fondu

Židovskoj općini Zagreb

Savjetu za nacionalne manjine RH

te
sudionicima i suorganizatorima