Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.6.2022. 8:14
kavica
 
Do you take your coffee like this? It may help you live longer - study


A new study has found that those who drink coffee with sugar or unsweetened less likely to die in the following seven years than those who don't drink coffee at all.

By JERUSALEM POST STAFF  Published: MAY 31, 2022 

Adults who drink between 1.5-3.5 cups of either unsweetened coffee or coffee sweetened with sugar are less likely to die during the following seven years, a new study has found.
Indeed, those who drink this average amount of daily coffee cups which are sweetened with sugar were 29%-31% less likely to die in the time period monitored in contrast to those who do not drink coffee at all, according to the peer-reviewed study, which was published in Annals of Internal Medicine.

Meanwhile, participants who drank unsweetened coffee at any capacity were between 16%-21% less likely to die in the following seven years.

However, the results of coffee sweetened with artificial sweetener are less clear.

resarcher  used UK Biobank data to evaluate over 171,000 UK participants, all without known heart disease or cancer. With questionnaires and behavioral questions, they were able to narrow down the results to discover that those who drink coffee with sugar or unsweetened are less likely to die in the following years.

This is not the first study to find the benefits of drinking coffee... 

Another Chinese study, meanwhile, has found that those who drink two to three cups of coffee, three to five cups of tea, or a combination of four to six cups of coffee and/or tea a day, have the lowest risk of stroke and dementia.

Prijevod

Pijete li ovu kavu? Možda će vam pomoći da živite dulje – učite

Nova studija je pokazala da će oni koji piju kavu sa šećerom ili nezaslađenu manje vjerojatno umrijeti u sljedećih sedam godina od onih koji uopće ne piju kavu.
Od OSOBLJA JERUSALEM POSTA   31. SVIBNJA 2022 

Odrasli koji piju između 1,5-3,5 šalica nezaslađene kave ili kave zaslađene šećerom manje je vjerojatno da će umrijeti tijekom sljedećih sedam godina, pokazalo je novo istraživanje.

Doista, oni koji piju ovu prosječnu količinu dnevnih šalica kave zaslađenih šećerom imali su 29% -31% manju vjerojatnost da će umrijeti u promatranom razdoblju za razliku od onih koji uopće ne piju kavu, prema recenziranom studija, koja je objavljena u Annals of Internal Medicine.

U međuvremenu, sudionici koji su pili nezaslađenu kavu u bilo kojem kapacitetu imali su između 16% -21% manje šanse da će umrijeti u sljedećih sedam godina. 

Međutim, rezultati kave zaslađene umjetnim zaslađivačem su manje jasni.


Istraživači su koristili podatke UK Biobank za procjenu više od 171.000 sudionika iz Ujedinjenog Kraljevstva, svi bez poznatih bolesti srca ili raka. Uz upitnike i pitanja o ponašanju, uspjeli su suziti rezultate kako bi otkrili da je manja vjerojatnost da će oni koji piju kavu sa šećerom ili nezaslađenu u sljedećim godinama umrijeti.


Druga studija iz listopada 2021., predstavljena na godišnjem sastanku Europskog kardiološkog društva, pokazala je da ispijanje tri šalice  dnevno može zaštititi vaše srce.

Druga kineska studija, pak, pokazala je da oni koji piju dvije do tri šalice kave, tri do pet šalica čaja ili kombinaciju četiri do šest šalica kave i/ili čaja dnevno imaju najmanji rizik od moždanog udara i demencija.