Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.6.2022. 20:05
Dan antifašističke borbe
 

Prenosimo sa WEB stranice  Židovske općine Zagreb

Poštovane/i

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na obilježavanje

Dana antifašističke borbe i 81. godišnjice antifašističkog ustanka u Hrvatskoj

Proslava, u organizaciji AFL, VeDRAe i Centra mladih Ribnjak održati će se 22. lipnja s početkom u 19 sati, na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu.

Sam Dan antifašističke borbe sjećanje je na događaj od prije 81 godinu. Ali vrijednosti u čijoj je obrani antifašizam nastao su suštinska načela po kojima i danas funkcionira pristojna demokratska država i po kojima se prepoznaje slobodno društvo. U tom smislu važno je  zastupati i braniti te vrijednosti danas kao što je to bilo i prije 81 godinu.

Zoran Pusić, predsjednik


To je prilika da se podsjetimo na neke činjenice o sudjelovanju Židova u antifašističkom otporu, koje je bilo u relativno visokom postotku (7% populacije). 

Kada je u srpnju 1941.  započeo organizirani otpor  već je veliki broj Židova bio u logorima  jer je njihov progon počeo čim je osnovana NDH, a na udaru je najprije bila omladina. 

Prema nekim podacima  (ima i drugih radova) u NOB-u je sudjelovalo 4.556 Židova ( Jugoslavije ) , od tog u vojsci (NOV) 2.897 od kojih je poginulo 720. U NOP ( Narodno oslobodilački pokret) sudjelovalo je 1.596 od kojih je poginulo 599.

 U Hrvatskoj je u NOB-u sudjelovalo 1.737 Židova od kojih je 325 poginulo. Bilo je 26 nosilaca Spomenice 1941. i bila su 4 narodna heroja.

U logoru na otoku Rabu  osnovan je 9.9.1943. "Židovski bataljun" kao peti bataljun Rapske brigade. Židovski bataljun  je imao je 244 borca raspoređena u tri čete sa po tri voda. Posebno je bio Sanitetski vod  od 23 bolničara , 4 liječnika, 3 farmaceuta , studenata medicine..) 

Rapski bataljun se prebacio brodom "Senj" na kopno

i stigao o u selo Lipa gdje je bilo sjedište 7-banijske divizije  u koju su borci  Židovskog bataljuna uključeni 3.10.1943. godine. Liječnici i farmaceuti iz logora na Rabu  su raspoređeni po raznim jedinicama partizanske vojske. 

Židove koji su ostali na Rabu su  Nijemci ( nakon kapitulacije Italije) odveli u Auschwitz.