Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.6.2022. 7:42
Covid 19
 
 Prof. Nachman Ash: We are at the start of a new COVID-19 wave

The Health Ministry is considering bringing back a mask mandate in enclosed spaces, but does not intend to reinstate any of the large-scale restrictions seen during previous waves.
By SHIRA SILKOFF, Published: JUNE 19, 2022 


Israel is at the start of a new wave of COVID-19 infections, Health Ministry Director-General Nachman Ash said Sunday morning.The Health Ministry has identified a significant increase in infections, including more than 7,000 on Friday, serious cases and hospitalizations 

“I think we can start calling this a new wave,” Ash said, adding that the BA.5 subvariant is similar to the Omicron variant from which it developed in terms of severity and rate of infection. "Even if this variant is highly contagious, there is no room for restrictions like shutting down or anything like that"


“In terms of preventative steps, Omicron has changed our approach, and even if this variant is highly contagious, there is no room for restrictions like shutting down or anything like that,” he said.

On Saturday, 4,931 new COVID-19 cases were reported, the Health Ministry said Sunday. There was a 40% positive return rate for about 12,200 PCR and antigen tests that were taken, it said.

There were 158 serious cases, an increase of 125% compared with the previous week, including 42patients in critical condition, of whom 37 were intubated and two were connected to ECMO machines.
The R-rate currently was at 1.3, a slight drop from earlier last week, when it was 1.51.

Prijevod

Prof. Nachman Ash: Na početku smo novog vala COVID-19

Ministarstvo zdravstva razmatra vraćanje  nošenja maski u zatvorenim prostorima, ali ne namjerava ponovno uvesti bilo koje od velikih ograničenja viđenih tijekom prethodnih valova.

Autor SHIRA SILKOFF, Objavljeno: 19. LIPNJA 2022


Izrael je na početku novog vala infekcija COVID-19, izjavio je u nedjelju ujutro glavni ravnatelj ministarstva zdravstva Nachman Ash. Ministarstvo zdravstva identificiralo je značajan porast infekcija, uključujući više od 7.000 u petak, ozbiljne slučajeve i hospitalizacije.

"Mislim da ovo možemo zvati novim valom", rekao je Ash, dodajući da je podvarijanta BA.5 slična varijanti Omicron iz koje se razvila u smislu ozbiljnosti i stope infekcije. "Čak i ako je ova varijanta vrlo zarazna, nema mjesta za ograničenja kao što je "zatvarenje" ( lock down) ili nešto slično"

U subotu je prijavljen 4.931 novi slučaj COVID-19, priopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravlja. Bilo je 40% pozitivnog povrata za oko 12.200 uzetih PCR testova i testova na antigen.

Bilo je 158 teških slučajeva, što je povećanje od 125% u odnosu na prethodni tjedan, uključujući 42pacijenta u kritičnom stanju, od kojih je 37 intubirano, a dva su spojena na ECMO aparate.
R-stopa je trenutno na 1,3, što je blagi pad u odnosu na prethodni tjedan, kada je iznosila 1,51.