Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.6.2022. 9:50
ICJW
 
Na konferenciji International council of Jewish women  ICJW  u Jeruzalemu donesena je slijedeća "rezolucija o starenju":
                      
Focus on Older Women

Submitted by Judy Lear
Seconded by Sara WinkowskiFurther to ICJW Policy II.C on the Needs of Older Persons, and considering that ICJW holds non-governmental status at the United Nations and other world forums giving voice to civil-society issues, and noting for the last decade ICJW representatives to the UN in Geneva and New York have participated regularly in the NGO Committee on Ageing; and

Whereas individual ICJW affiliates have supported projects on ageing and have advocated for women of all ages;

The International Council of Jewish Women, meeting at their Convention in Jerusalem on May 25, 2022,

1. Urges a human rights approach in its support for the protection of older persons, especially women, consistent with existing human rights standards and laws;
2. Exhorts the ICJW representatives to the United Nations forums to continue to support a Convention on the Rights of Older Persons;
3. Recognizes that older persons, particularly older women, are faced with “ageism,” which adversely affects their participation in society, and are confronted with multiple and intersecting forms of discrimination (gender, age, disabilities), thus requiring added protection against violence, abuse, and neglect;.......

prijevod:

Posvetite pažnju starijim ženama  

  Podnijela Judy Lear

sudjelovala  Sara Winkowski

Nastavno na Politiku II.C ICJW-a o potrebama starijih osoba, i uzimajući u obzir da ICJW ima status nevladine organizacije u Ujedinjenim narodima i drugim svjetskim forumima dajući glas o pitanjima civilnog društva, te napominjući da su predstavnici ICJW-a u posljednjem desetljeću u UN-u u Ženevi i New Yorku redovito  sudjelovali u radu Odbora nevladinih organizacija za starenje; i b udući da su pojedinačne podružnice ICJW-a podržale projekte o starenju i zalagale se za žene svih dobi;

 ICJW je na sastanku u Jeruzalemu 25. svibnja 2022 donijele slijedeću "rezoluciju"

1. treba u zaštiti ljudskih prava dati podršku  zaštiti starijih osoba, posebno žena, u skladu s postojećim standardima i zakonima o ljudskim pravima;

2. Potrebno je da  predstavnici  ICJW-a na forumima Ujedinjenih naroda  nastave podržavati Konvenciju o pravima starijih osoba;

3. Poznato je  da kod starijih osoba, osobito starijih  žena suočavanje sa starošću ima negativan utjecaj na njihovo sudjelovanje u društvu, te da su suočene s višestrukim međusobno povezanim oblicima diskriminacije (spol, dob, invaliditet), što zahtijeva dodatnu zaštitu od nasilja , zlostavljanja i zanemarivanja;

4. preporučuje svim međunarodnim predstavnicima da u službenim dokumentima koriste naziv  "žene svih dobi" 

5. Poziva  se da nastavimo djelovati kao anti-diskriminacijska organizacija i zahtijevati zahtijevajući od vlada prikupljanje podataka, praćenje  pokazatelja, uspostavljanje zakona i razvoj programa o  ljudskim  pravima  i  dostojanstvu i brizi za  starije osobe, posebno starije žene 

6. Treba slaviti  Međunarodni dan starijih osoba (1. listopada) i Desetljeće zdravog starenja UN-a (2021.-2030.) te poticasti  svoje podružnice da planiraju  programe kako bi promovirali poruke koje su  vezane uz  te  datume.