Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.6.2022. 17:24
Norveška
 

The Norway National Heritage Board proposes to preserve the Jewish cemetery at Sofienbergparken in Oslo and the memorial “Place for remembrance” on Akershuskaia.

Both places are important cultural monuments from Jewish history in Norway according to the National Heritage Board.
According to Jewish tradition, Jewish graves are eternal and cannot be removed. Therfore, the graves stayed when the rest of Sofienberg burial ground was converted into a park in the 60s.
The cemetery has cultural-historical value as the first Jewish cemetery in Norway. It was taken into use in 1885 until 1917, when it was replaced by a new Jewish cemetery at Helsfyr.
The memorial “Place for remembrance” is located by Akershuskaia, outside the fortress wall of Akershus Fortress. It consists of eight seatless chairs facing the sea and commemorates the 773 Norwegian Jews who were deported from Norway to the Auschwitz death camp. Only 35 people survived.

prijevod

Norveški odbor za nacionalnu baštinu predlaže očuvanje židovskog groblja u Sofienbergparkenu u Oslu i spomen obilježja "Mjesto za sjećanje" na Akershuskaii.

Oba mjesta su važni kulturni spomenici iz židovske povijesti u Norveškoj prema National Heritage Boardu.

Prema židovskoj tradiciji, židovski grobovi su vječni i ne mogu se ukloniti. Stoga su grobovi ostali kada je ostatak groblja Sofienberg 60-ih godina pretvoren u park.

Groblje ima kulturno-povijesnu vrijednost kao prvo židovsko groblje u Norveškoj. U uporabu je uzeto 1885. do 1917., kada je zamijenjeno novim židovskim grobljem u Helsfyru.

Memorijal “Mjesto za sjećanje” nalazi se uz Akershuskaia, izvan tvrđavnog zida tvrđave Akershus. Sastoji se od osam stolica bez sjedala okrenutih prema moru i obilježava spomen na 773 norveška Židova koji su deportirani iz Norveške u logor smrti Auschwitz. Preživjelo je samo 35 ljudi.