Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.6.2022. 10:10
novosti za "starije"
 

Primili smo ovu obavijest od Alice Vesele, Prag  predsjedavajuće ICJW organizacije Židovskih žena u Europi . Iako smo zakasnili  na predavanja ipak bi mogli koristiti njihova iskustva, jer su naše potrebe velike ,  jer je  sve je više naših " starijih" vezano za svoje domove. 

Iako je Udruga Holokaust preživjelih u Hrvatskoj organizirala tečajeve  za kompjutore, to je bilo relativno davno,  a i naša je knjižnica još zatvorena. 

Veliki je napredak da smo u vrijeme  epidemije organizirali gimnastiku za starije preko Zooma ( bez donacije Općine)  koja se nastavlja i ovo ljeto.

Greetings,

Multiple resources are available to older people seeking assistance with technology. 

Many public libraries have adapted their services during the last decade to accommodate the demands of their ageing populations.

Over time, the digital learning practices of the older people studied have intersected with the community-based information infrastructure of public libraries. 

To share their extensive experience in making the communities more resilient and more knowledgeable, Mr. Craig Todd-Langille and Ms. Dawn Connolly would be leading a discussion on ‘’Digital Skills for Older People and The Role Libraries Can Play” in the IFA Global Cafe Series.

Date and Time:

Friday, 24th June 2022 7:00-8:00 am (Eastern Time)...

Register for the IFA Global Cafe

prijevod

pozdrav,

Višestruki resursi dostupni su starijim osobama koje traže pomoć s "tehnologijom".

Mnoge su narodne knjižnice prilagodile svoje usluge tijekom posljednjeg desetljeća kako bi udovoljile zahtjevima stare populacije. S vremenom su se prakse digitalnog učenja starijih osoba miješale sa  praksom u  informacijskoj infrastrukturi javnih knjižnica u zajednici.

Kako bi podijelili svoje opsežno iskustvo u povećanju  aktivnosti i  poznavanja u zajednicama , g. Craig Todd-Langille i gospođa Dawn Connolly voditi  će raspravu o "Digitalnim vještinama za starije osobe i ulogama koje knjižnice mogu igrati" u IFA Global Cafeu Niz.

Datum i vrijeme:

Petak, 24. lipnja 2022. 7:00-8:00 (istočno vrijeme

For any questions or concerns please contact rgupta@ifa.ngo

Kind regards,

Rashmi Gupta
Media, Marketing, and Communications Officer
International Federation on Ageing