Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

15.7.2022. 21:23
pismo
 
Primili smo pismo od Grega Schneidera, izvršnog podpredsjednika Claims konferencije,   koje nam je potvrdilo da su naši napori s organiziranjem  "Opatije" nešto što se ipak vrednuje, iako  se  naša  "Opatija 2022"  čak  ni ne  spominje  na WEB stranici 
ŽOZ-a.

Donosimo dijelove tog pisma i poslati ćemo Gregu Schneideru naša iskustva i brojne fotografije iz 15 naših   "Opatija"


 July 15, 2022
 16 Tamuz, 5782

 
REPORT OF THE

EXECUTIVE VICE PRESIDENT


Melita,

If I told you that there was a group of people singing, dancing, and having a great time together at a restaurant in Queens, you probably would have guessed that a graduation party or a bat mitzvah was taking place. But if you stepped through the door, you would have actually witnessed a group of over 50 elderly Holocaust survivors living each day to its fullest and celebrating with as much energy and enthusiasm as any teenage party.

Every few months, the Queens Chapter of Holocaust Survivors, led by Lea and Jehuda Evron, Claims Conference Board member, organizes events for survivors in the New York City area. The get-togethers provide an incredibly important opportunity for survivors and are funded by the Claims Conference through our Café Europa socialization program with logistical support from the Jewish Community Center of Greater Coney Island.....


Prijevod 

Melita,

Kad bih vam rekao da postoji grupa ljudi koji pjevaju, plešu i dobro se zabavljaju u restoranu u Queensu, vjerojatno biste pogodili da se održava maturalna zabava ili bat micva. No, da ste zakoračili kroz vrata, zapravo biste svjedočili grupi od preko 50 starijih osoba koje su preživjele holokaust kako žive svaki dan punim plućima i slave s jednakom količinom energije i entuzijazma kao na bilo kojoj tinejdžerskoj zabavi.

Svakih nekoliko mjeseci, Queens Chapter preživjelih holokausta, predvođen Leom i Jehudom Evron, članovima odbora Claims Conference, organizira događaje za preživjele na području New Yorka. Okupljanja pružaju nevjerojatno važnu priliku za preživjele, a financira ih Claims Conference kroz naš program socijalizacije Café Europa uz logističku potporu Centra židovske zajednice Greater Coney Island..... 
              

Shabbat shalom,
Greg Schneider