Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.7.2022. 7:44
Ha-Kol lipanj-srpanj
 

Izašao je nov broj "Ha-Kola"  glasila Židovske zajednice Hrvatske kojeg uređuje Nataša Barac, a u uredništvu se nalaze i Sanja-Zoričić-Tabaković, Zoran Mirković i Tessa Bachrach-Krištofić.

Koliko već godinama pratim i pišem o Ha-Kolu, ovaj me je broj najviše oduševio svojom raznolikošću, suvremenošću, korektnošću. kvalitetom i odabirom tema i suradnika, koje mogu zadovoljiti svekoliko članstvo- od mladih do najstarijih. 

Osim toga važno je da je članstvo saznalo o brojnim događajima, komemoracijama i proslavama kojima inače uvijek prisustvuje, a sada na njih  odlaze samo  predstavnici općine. Nadajmo se da će ovo epidemijsko i post epidemijsko razdoblje prestati ( katkada samo kao izgovor). 

Sadržaj

 • Nataša Barac: Uvodnik
 • J.C.: Potpisan važan sporazum o suradnji u obrazovanju o Holokaustu
 • F.B.: Komemoracija na židovskom groblju u Đakovu
 • Nataša Barac: Komemoracija u Jadovnom
 • ŽO Čakovec: U Čakovcu održana početna konferencija projekta "Never Forget"
 • Andrej Pal: Uređeno židovsko groblje u Donjoj Dubravi
 • Darko Fisher: Opatija 2022
 • Maša Taušan: Fellerov "Elsa Fluid" panaceja ondašnjeg vremena
 • F.B.:Izložba Melite Kraus u Novom Sadu
 • J.C.:Alfi Kabiljo dobitnik nagrade za životno djelo Europskog Saveza skladatelja i tekstopisaca
 • Paula Rem:  (Dan(i) nacionalnih manjina grada Osijeka
 • J.C.:Stjepan Kirhofer - pravednik među narodima iz Slavonskog Broda
 • Milivoj Dretar: Ponovni školski posjeti Jasenovcu
 • Nataša Barac: Neprvedno zaboravljeni Hinko Gottlieb i njegov roman "Kluč od velikih vrata"
 • Nataša Barac: Ari Mittleman: "Staze pravednika- priče o herojstvu, humanosti i nadi"
 • Jaroslav Pecnic: Književni krug židovskog Praga
 • Nataša Barac: "Težina tinte"- knjiga koja krije čarobne tajne povijesti i priču o dvije neobične Židovke
 • Nataša Barac: Einat Nathan: "Ti si moje sve"- knjiga o roditeljstvu i djeci
 • Anna Maria Gruenfelder: Židovske zajednice u bivšoj "Furklaniji i Juliškoj  Krajini"- spomenar srednjoeuropske premreženosti Židovskim zajednicama
 • Ivo Mišur: Neretvanski Židovi
 • Ivan Silobrčić: Birobidžan: zašto je stvorena židovska autnomna oblast?
 • Milivoj Dretar: Židovi na polarnom krugu
 • Maša Taušan: Island: Židovska vatra iznad polarne svjetlosti
 • Nataša Barac: Židovska zajednica Burme-  "Židov nikada nije sam na svete dane".
 • Nataša Barac: Alexander Salmon- židovski princ Tahitija  "koji je stigao s mora"
 • Maša Taušan: Genocid nad narodima u Namibiji - nagovještaj nacističke ideologije i holokausta
 • prim. Marina Paverl-Pal,dr.medicine:: Dr. Đorđe Pal-osnivatetelj dječjeg  odjela u bolnici u Čakovcu
 • Fran Friedrich: in memoriam Aleksandar Friedrich
 • Dobrovoljni prilozi