Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

16.9.2022. 8:11
Preživjeli u Wannsee Villa
 

Delegation of Holocaust Survivors and Israeli PM visit the Wannsee Villa with Chancellor Scholz


Prime Minister Lapid and Holocaust survivors (Pnina Katzir, Avraham Roth, Shoshana Treister, Yisrael Mila and Zvi Gil)  and their families met with German Chancellor Scholz at the Wannsee Villa.

The Prime Minister and the Chancellor then spoke with the Holocaust survivors at the place where the “Final Solution” was decided on.

Lapid told Chancellor Scholz that he very much appreciated the courage and respect he showed in listening to the chilling testimonies of the Holocaust survivors.

The Israeli Prime Minister emphasized that he was convinced that under the Chancellor’s leadership, Germany would fight antisemitism with zero tolerance.

Minister Lapid also told Chancellor Scholz that he found the event very moving, given that he is the son of a Holocaust survivor and that Holocaust survivors and their families were in attendance.

The Holocaust survivors thanked Prime Minister Lapid and Chancellor Scholz for the special visit. Each one told their story and that of their family during the Holocaust, as well as the story of their aliyah to Israel and the family they raised there. They emphasized the importance of instilling the memory of the Holocaust in the younger generations of Jews, Germans and the entire world.

prijevod 

Izaslanstvo preživjelih holokausta i izraelski premijer u posjetu vili Wannsee s kancelarom Scholzom

Premijer Lapid i preživjeli holokausta (Pnina Katzir, Avraham Roth, Shoshana Treister, Yisrael Mila i Zvi Gil) i njihove obitelji sastali su se s njemačkim kancelarom Scholzom u vili Wannsee.

Premijer i kancelarka potom su razgovarali s preživjelima holokausta na mjestu gdje se odlučivalo o "konačnom rješenju".

Lapid je rekao kancelaru Scholzu da jako cijeni hrabrost i poštovanje koje je pokazao slušajući jeziva svjedočanstva preživjelih holokausta.  Izraelski premijer istaknuo je kako je uvjeren da će se pod vodstvom kancelarke Njemačka boriti protiv antisemitizma s nultom tolerancijom.

Premijer Lapid također je rekao kancelaru Scholzu da smatra da je događaj vrlo dirljiv, s obzirom da je on sin osobe koja je preživjela holokaust i da su preživjeli holokaust i njihove obitelji bili nazočni.

Preživjeli holokausta zahvalili su premijeru Lapidu i kancelaru Scholzu na posebnom posjetu. Svatko je ispričao svoju priču i priču svoje obitelji tijekom holokausta, kao i priču o svojoj aliji u Izraelu i obitelji koju su tamo podigli. 

Naglasili su važnost  sjećanja na holokaust kod mlađih generacija Židova, Nijemaca i cijelog svijeta.