Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

16.9.2022. 8:23
Smrt kraljice Engleske
 
 The European Jewish Congress is profoundly saddened by the passing of H.M. Queen Elizabeth II.


On behalf of Europe’s Jewish communities we convey our deep condolences to the British Royal Family and to the citizens of the United Kingdom and the Commonwealth.

“This is a deeply sad day not only for Jews in the United Kingdom but for all of Europe and very much the end of an era,” EJC President Ariel Muzicant said
.
 “Her Majesty the Queen was fondly regarded by her Jewish subjects and came to embody the constancy and traditions of a British society based on values of tolerance and mutual respect. Those values have enabled the post-war British Jewish community to flourish as part of the European family of Jewish communities.”

“Both personally, as a serving soldier as Britain stood alone against the Nazi might in the darkest days of World War II and symbolically as part of the wider Royal Family facing the "Blitz" with her brave people, Europe’s Jews owe a great debt of gratitude to her years of unflinching service to her people,” he expressed.

May the late Queen’s memory be for a blessing.

  Prijevod 

Europski židovski kongres duboko je ožalošćen zbog smrti H.M. Kraljica Elizabeta II.

U ime europskih židovskih zajednica izražavamo duboku sućut britanskoj kraljevskoj obitelji i građanima Ujedinjenog Kraljevstva i Commonwealtha.

"Ovo je duboko tužan dan ne samo za Židove u Ujedinjenom Kraljevstvu nego i za cijelu Europu i kraj jedne ere", rekao je predsjednik EJC-a Ariel Muzicant. “Njezino Veličanstvo Kraljicu su voljeli židovski podanici i postala je utjelovljenje postojanosti i tradicije britanskog društva utemeljenog na vrijednostima tolerancije i međusobnog poštovanja. Te su vrijednosti omogućile poslijeratnoj britanskoj židovskoj zajednici da procvjeta kao dio europske obitelji židovskih zajednica.”

“I osobno, kao aktivni vojnik dok se Britanija sama borila protiv nacističke moći u najmračnijim danima Drugog svjetskog rata i simbolično kao dio šire kraljevske obitelji koja se sa svojim hrabrim narodom suočava s "Blitzom", europski Židovi duguju veliku zahvalnost njezine godine nepokolebljive službe svome narodu,” izrazio je.

Neka je blagoslovljeno  sjećanje na pokojnu kraljicu.