Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.7.2010. 21:03
Konferencija u Čikagu
 

Svjetska organizacija preživjelih Holokausta (wfjcsh) organizira svoju 22. godišnju internacionalnu konferenciju pod nazivom

"Lives to legacies. A celebration of achievement & continuity".

Konferencija će se održati od 5-8.studenog u Čikagu, a biti će pozvani i članovi obitelji - supružnici, druga i treća generacija.

Kotizacija je 350$,  a konferencija se održava u hotelu koji se treba rezervirati (i platiti) 

Predviđaju se odlični predavači, diskusije, radionice, posjeta kazalištu, kino, zabave na večer. Poslije konferencije može se organizirati turističko putovanje.

Posjetiti će se novi Illinois Holocaust Museum & Education Center i "Židovski Čikago".

više na :WEB u: www.wfjcsh.org. osoba za kontakt: Lillian Gerstner, Director of Special Projects, Illinois Holocaust Museum.