Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.7.2010. 21:32
Novi zakon o konverziji u Izraelu
 

Na WEB stranici www.jta.org/news našli smo važni članak ( Jacob Berkman, 13.srpanj 2010) o donošenju novog zakona o konverziji u izraelskom Knessetu.

Zakon je izazvao veliki interes osobito u dijaspori jer je to prijedlog ortodoksnog rabinata (David Rotem) i zbog toga  se pretpostavlja da će biti  još veća kontrola nad konverzijama i postoji opasnost da se u Izraelu priznaju samo konverzije ortodoksnih rabina iz dijaspore.

Natan Sharansky, predsjednik Jewish agency u Izraelu, pokušava zaustaviti proces donošenja, a ima koaliciju sa Sjeverno-američkom Židovskom federacijom i ne-ortodoksnim židovskim religioznim pokretom u USA.

Ovaj zakon se odnosi i na brojne ne-Židovske useljenike iz SSSR-a, koji trebaju načiniti konverziju, kako bi mogli ženiti Židove u Izraelu.

Taj bi zakon mogao utjecati i na mogućnost konverzije onih koji su u Izrael došli prema "Zakonu o povratku" (Law of return) koji je omogućio pravo na izraelsko državljanstvo svima koji imaju najmanje jednog židovskog pretka - djeda ili baku.

Diskusija se osobito razvila nakon posjeta Rotema Americi i nakon brojnih sastanaka Sharanskog i predsjednik Netanyahu-a. Napisano je i protesno pismo predsjednika Unije reformskog judaizma, koje je potpisalo i 14 drugih organizacija.

Međutim Rotem tvrdi da će zakon sigurno biti donesen i da je to unutrašnja stvar Izraela koja zapravo neće utjecati na dijasporu.

Čitajte više u priloženom članku. Važno je.

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
članakdoc79 Kb