Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.11.2022. 17:08
novosti
 

Prenosimo komentar Srđana Matića na Facebooku 


Today was the day to inform Minister Vlastimil Válek of the end of my assignment in at the end of the year. His warm words about WHO and World Health Organization (WHO): Country Office in the Czech Republic testify to strong collaboration and mutual support between our Organization and the Czech Republic. 

It was also an oportunity to reaffirm the mutual commitment to work together to improve the health and wellbeing of the Czech people and to work together for better health globally..... 

While still working full speed towards the end of a very productive and busy year until my replacement is appointed, I will be leaving Prague with feelings of warm friendship with and sympathy for the country and its people and many outstanding new colleagues and partners that we had the pleasure to support and work with....

Danas je bio dan da obavijestim ministra Vlastimila Váleka o završetku svog zadatka krajem godine. Njegove tople riječi o WHO-u i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO)( Državni ured u Češkoj Republici) svjedoče o snažnoj suradnji i međusobnoj potpori između naše Organizacije i Češke Republike. 

To je također bila prilika da se ponovno potvrdi uzajamna predanost zajedničkom radu na poboljšanju zdravlja i dobrobiti češkog naroda te zajedničkom radu na boljem zdravlju na globalnoj razini..... 

Dok i dalje radim punom parom prema kraju vrlo produktivne i pune godine do imenovanja moje zamjene, napustit ću Prag s osjećajima toplog prijateljstva i simpatije prema zemlji i njezinim građanima te mnogim izvrsnim novim kolegama i partnerima koje smo imali zadovoljstvo pružati podršku i raditi s njima.

I dalje ćete me vidjeti u Pragu u nadolazećim mjesecima kako predstavljam WHO, no sve dobre stvari kad-tad imaju kraj. A bit će prilike i za prigodan rastanak s dragim prijateljima i kolegama....