Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.12.2022. 8:05
Izrael i medicina
 

Around 6,000 Israelis die yearly of infectious disease. Home hospitals help

For the last five years, Assuta Ashdod has been at the forefront the home hospitalization program in Israel.

Israel entered the coronavirus crisis with the highest number of people dying from infectious disease per capita in the developed world – some 73% more than the No. 2 country, Greece, according to an Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) report at the time.


It also had the highest hospital occupancy rate of any country in the OECD.


“There are not enough beds in Israeli hospitals,” said Inbal Amit, director of nursing at  Samson Assuta Ashold University Medical Center... 

The kinds of patients that qualify for home health care can range, she said, including for those patients who have Alzheimer’s, cancer or require certain medications, Amit said. It can also work for people who have certain respiratory conditions or even urinary infections...


Assuta Ashdod sends a nurse to visit the patient every day. The doctor also makes regular visits either in person or via a sophisticated telemedicine program.

Technology enables patients to be monitored in real time and for their vitals to be checked.....


Prijevod 


Oko 6000 Izraelaca godišnje umre od zaraznih bolesti. Kućne bolnice pomažu

Posljednjih pet godina Assuta Ashdod je bila na čelu programa kućne hospitalizacije u Izraelu.

Izrael je ušao u krizu izazvanu korona virusom s najvećim brojem ljudi umrlih od zaraznih bolesti po glavi stanovnika u razvijenom svijetu – oko 73% . Također je imala najveću stopu popunjenosti bolnica od bilo koje zemlje u OECD-u. "Nema dovoljno kreveta u izraelskim bolnicama", rekao je Inbal Amit, direktor  u Sveučilišnom medicinskom centru Samson Assuta Ashdod. “Bolnice također vrve od bakterija, povećavajući vjerojatnost da bolesni ljudi razviju bakterijsku infekciju.

Vrste pacijenata koji ispunjavaju uvjete za kućnu zdravstvenu njegu mogu biti različite, uključujući one pacijente koji imaju Alzheimerovu bolest, rak ili trebaju određene lijekove. Također može djelovati kod ljudi koji imaju određena respiratorna stanja ili čak urinarne infekcije.

U Assuta Ashdod, liječnici i medicinske sestre rade zajedno kako bi identificirali pacijente koji bi se kvalificirali za hospitalizaciju kod kuće. Zatim o tome razgovaraju s pacijentom i njegovom obitelji kako bi bili sigurni da mogu osigurati potrebnu skrb. Assuta Ashdod svaki dan šalje medicinsku sestru u posjet pacijentu. Liječnik također obavlja redovite posjete bilo osobno ili putem sofisticiranog telemedicinskog programa. Tehnologija omogućuje praćenje pacijenata u stvarnom vremenu i provjeru njihovih vitalnih funkcija.
Program također štedi novac, jer su ljudi u prosjeku hospitalizirani u Izraelu najmanje pet dana.

Amit je rekao da Assuta Ashdod mjesečno upravlja oko 50 pacijenata na kućnoj hospitalizaciji koji bi inače bili u ustanovi.