Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.12.2022. 21:54
nacionalne manjine grada Zagreba
 
primili smo poziv:  Kraljica Teuta – Klub Albanskih žena Hrvatske

 Savjet za nacionalne manjine RK

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Zagreba

  Poštovani,

Č ast nam je pozvati Vas na kulturno-znanstvenu manifestaciju koja se održava pod sveć anim pokroviteljstvom Skupštine Grada Zagreba.

„DANI KRALJICE TEUTE 2022.“

pod motom

"Doprinos nacionalnih manjina gradu Zagrebu"  

Gdje ć e se prikazati inserti dokumentarnog filma HRT-a

"Zagrebu s ljubavlju" autorice Shenide Bilalli

VODITELJiCA : Lady Oreb

Petak, 09. prosinca 2022. u 13.00 

Stara Gradska Vije ć nica br. 5. Zagreb

 

Na multikulturalnom znanstvenom skupu pozvani su svi predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba kako bi sudjelovali u panelu diskusije, kao što vam je priop ć eno od Koordinacije vije ć a nacionalnih manjina grada Zagreba.

U PROGRAMU SUDJELUJU CIJENJENI GOSTI:

 •  Marta Kiš: Odbor za nacionalne manjine Gradske Skupštine Zagreb
 • Marina Peri ć Kaselj: Instituta za migracije i narodnosti
 • Nandor Č ape: ravnatelj Uprave za nac. manjine, izaslanik ministra R.Fuchsa
 • Shenida Bilalli: predsjednica Kraljice Teute i urednica č asopisa Ilirije
 • Juraj Bahnik : predsjednik koordinacija vije ć a nacion. manj. Grada Zagreba
 • Josip Jurçeviq: Multikulturaliteti i kombit kroat"
 • Aleksandra Berberih Slana: ravnateljica Muzeja grada Zagreba
 • Filip Škiljan: znanstvenik , savjetnik u Institutu za migracije i narodnosti
 • Mirjana Guli ć , prof. arhivska savjetnica - Državni arhiv u Zagrebu
 • Goran Beus Richembergh: Vije ć e njema čke nacionalne manjine Grada Zagreba
 •