Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.12.2022. 20:31
Njemaćka
 

JOSEF SCHUSTER 

RE-ELECTED AS PRESIDENT OF THE CENTRAL COUNCIL OF JEWS IN GERMANY

   

 

 At the council meeting of the Central Council of Jews in Germany a new board was elected in Frankfurt am Main. Josef Schuster was confirmed in office as President.
After his election, Schuster said: “In my third term as president, I would like to focus more on the positive elements of Judaism in Germany. We don’t always want to be moral admonishers, but to find answers to the social questions of our time and thus also create encounters and break down prejudices.”

The focus, he said, is on the opening of the Jewish Academy of the Central Council in Frankfurt am Main, which is planned for spring 2024. “For me, it is also about constantly developing the work within the Jewish community. In this respect, I am therefore very pleased that after long deliberations we have now been able to introduce a new jurisdiction for the communities and I thank the delegates of the Council meetings for supporting this reform.

The guest of honour of the council meeting this time was the Israeli ambassador Ron Prosor.... 

Na sastanku Središnjeg vijeća Židova u Njemačkoj izabran je novi Odbor u Frankfurtu na Majni. Josef Schuster potvrđen je na dužnosti predsjednika.

Nakon izbora, Schuster je rekao: “U svom trećem predsjedničkom mandatu želio bih se više usredotočiti na pozitivne elemente judaizma u Njemačkoj. Ne želimo uvijek biti moralisti nego pronaći odgovore na društvena pitanja našeg vremena i tako stvarati suradnju  i razbijati predrasude.”

Fokus je, rekao je, na otvaranju " Jewish Academy of the Central Council " u  Frankfurtu na Majni, koje je planirano za proljeće 2024. godine. 

„Za mene je također važan o stalni razvoj rada unutar židovske zajednice. U tom smislu, vrlo sam zadovoljan što smo nakon dugih razmatranja sada uspjeli uvesti nova pravila  za zajednice i zahvaljujem delegatima na sastancima Vijeća što su podržali ovu reformu.”

Počasni gost sjednice Vijeća ovoga puta bio je izraelski veleposlanik Ron Prosor. Zahvalio je predstavnicima Židovske zajednice na njihovom radu i potpori Državi Izrael.